Заявка на знак № m202018618 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202018618: magistralis
(210)
Номер заявки
m202018618
(220)
Дата подання заявки
09.09.2020
(731)
Заявники

Павлишин Оксана Степанівна (UA)

(740)
Довірена особа

Вадіс Вікторія Олександрівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги длянаправляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокаціїпідприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програмлояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудитпідприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсинговеадміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерськихкниг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності дляінших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплатителекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готуванняподаткових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сферіпідприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керуванняпідприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційніабо рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльностіза допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницькоїдіяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборітоварів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні аборекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збираннястатистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманихпрацівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керуваннядіяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керуванняпідприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуваннямтоварів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування зкерування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування зкомунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування зорганізовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт звидання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців тапродавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написаннярезюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламніпотреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання таведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації вреєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керуванняпідприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльностіщодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребуютьфінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентствпрацевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги зкерування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги зконкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги змакетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісніроботи]; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги зпорівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послугизакупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків діловихзустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламнихагентств; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків згромадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційногопосередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних ігігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібногопродажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послугищодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодороздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільміву режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художнімигалереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних ігігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібногопродажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукспонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів назасобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінківдля недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин іобладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламнихматеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельнихавтоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; прямепоштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмовихповідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів навебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламуванняпоштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеюваннярекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламнихматеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницькоїдіяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів простан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхомспонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійнерекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угоддля третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги нафондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодовуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послугищодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги*; визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання]; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; готування цінової інформаціїдля оцінювання витрат; дистанційне банківське обслуговування; довірче керуванняфінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електроннепереказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; забезпечуваннястраховою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечуванняфінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; зберігання у сейфах; зберіганняцінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестуваннякапіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; котирування біржове; краудфандинг; кредитування під заставу; морське страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використаннячленської картки; надавання позик [фінансування]; надавання позик з розстроченнямплатежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів задебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; операції знерухомим майном; організовування збору коштів; орендування житла [квартир]; орендування нерухомого майна; орендування офісів [нерухомого майна]; орендуванняофісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; оцінюванняантикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметівнумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги агентств із забезпечування житлом [квартирами]; послуги агентств нерухомогомайна; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надаванняфінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги колекторських агентств; послугиоплати електронним гаманцем; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхуванняжиття; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове керування; фінансовекерування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничійпромисловостях; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності; фінансове оцінювання щодозапитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошеньдо участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування,банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансовідосліджування; фінансові операції з обмінювання віртуальних валют; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги клірингових установ; фінансовіпослуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингумайна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансовіпослуги щодо пенсійного забезпечування 

Кл.37:

Асфальтування; балансування коліс; брукування доріг; будівельні роботи усуднобудуванні; будування хвилерізів; будування ярмаркових рундуків та крамниць; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; буріння свердловин; відновлювання зношених або частково зруйнованих двигунів; відновлювання зношенихабо частково зруйнованих машин; відновлювання шин; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтуванняелектроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтуванняопалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування печей; встановлювання і ремонтування пожежноїсигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування телефонів; встановлювання і ремонтуванняхолодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлюванняриштовань; встановлювання та ремонтування обладнання для захисту від повеней; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратногозабезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин таобладнання; вулканізування шин [ремонтування]; герметизація будівель; гідроізолювання [будівництво]; гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; доглядання, чищення і ремонтування вичиненої шкіри; доглядання, чищення іремонтування хутра; забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; заряджання батарей транспортнихзасобів; заряджання електричних транспортних засобів; змащування транспортнихзасобів; знесення будівель; знищування шкідників, крім у сільському господарстві,аквакультурі, плодівництві та лісівництві; ізолювання будівель; клепання; консультування щодо споруджування; лакування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; миття транспортних засобів; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання заспоруджуванням будівель; настроювання музичних інструментів; оббивання меблів; обслуговування на станціях транспортних засобів [заправляння пальним і технічнеобслуговування]; очищання димоходів; перезаправляння тонер-картриджів; перезаправляння чорнильних картриджів; підводне ремонтування; підводнеспоруджування; повторне лудіння; покрівельні послуги; полірування транспортнихзасобів; поновлювання одягу; послуги електриків; послуги з боротьби зі шкідниками,крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги згідравлічного розриву пластів; послуги з ремонтування транспортних засобів у разіполомки; послуги з розробляння кар'єрів; послуги з утримування будинків [послуги зприбирання]; послуги зі створювання штучного снігового покриву; послуги із заряджанняакумуляторів стільникових телефонів; прання; прання білизни; прання білизни впральнях; прасування білизни; пресування одягу; прибирання вулиць; прибирання снігу; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокат бульдозерів; прокат дорожніхпідмітальних машин; прокат дренажних насосів; прокат екскаваторів; прокат кранів[споруджувального обладнання]; прокат посудомийних машин; прокат пральних машину пральнях; прокат споруджувального обладнання; прокат сушильних машин дляпосуду; прокат чистильних машин; прокладання кабелів; протикорозійне обробляння; протикорозійне обробляння транспортних засобів; ремонтування взуття; ремонтуваннягодинників; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування і технічнеобслуговування кінопроєкторів; ремонтування насосів; ремонтування оббивки меблів; ремонтування одягу; ремонтування парасольок від дощу; ремонтування парасольок відсонця; ремонтування секретних замків; ремонтування фотоапаратів; реставруваннямеблів; реставрування музичних інструментів; реставрування творів мистецтва; споруджування заводів, фабрик; споруджування і ремонтування складів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; споруджування портів; споруджування*; стерилізування медичних інструментів; сухе чищення; теслярськіпослуги; технічне обслуговування басейнів; технічне обслуговування і ремонтуваннякімнат-сейфів; технічне обслуговування і ремонтування літаків; технічнеобслуговування і ремонтування моторних транспортних засобів; технічнеобслуговування і ремонтування пальників; технічне обслуговування і ремонтуваннясейфів; технічне обслуговування меблів; технічне обслуговування транспортнихзасобів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування завад в електричномуустаткованні; фарбування або ремонтування знаків; чищення будівель [внутрішнє]; чищення будівель [зовнішніх поверхонь]; чищення вікон; чищення і ремонтуваннябойлерів; чищення одягу; чищення пелюшок; чищення пемзою; чищення піском; чищення транспортних засобів; шпалерні роботи; штукатурні роботи 

Кл.42:

Аналізування води; аналізування для розробляння нафтових родовищ; аналізуваннякомп'ютерної системи; аналізування почерку [графологія]; архітектурне консультування; архітектурні послуги; будівельне проєктування; випробовування матеріалів; випробовування нафтових свердловин; випробовування текстилю; відновлюваннякомп'ютерних даних; встановлювання справжності творів мистецтва; геологічнеекспертування; геологічне розвідування; графічний дизайн; графічний дизайнрекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтер'єру; дизайн паковання; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в бактеріології; досліджуванняв біології; досліджування в геології; досліджування в косметології; досліджування вмедицині; досліджування в техніці; досліджування в хімії; досліджування і розробляннянових товарів для інших; досліджування у механіці; досліджування у сфері будівництва; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у сферізварювання; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; досліджування усфері фізики; дублювання комп'ютерних програм; експертування нафтових родовищ; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікаціїособи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайствчерез мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування інформацією щодо комп'ютернихтехнологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування науковою інформацією, порадами, консультаціями щодо зменшування викидів вуглекислого газу; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічніпослуги, що надаються на основі аутсорсингу; калібрування [вимірювання]; картографічні послуги; клінічні випробовування; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертуванняданих і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування зкомп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережіІнтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційнихтехнологій [IT]; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування тарозробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодорозробляння вебсайтів; контролювання якості; метеорологічне інформування; моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованогодоступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науковідосліджування; науково-технічне експертування; науково-технічні досліджування усфері природних катастроф; науково-технічні досліджування щодо побудови патентнихландшафтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлюваннякомп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів [сканування]; оцінювання якості вовни; оцінювання якості лісу на пні; перевіряння щодо придатностідо експлуатації транспортних засобів; підводне досліджування; планування розвиткуміст; платформа як послуга [PaaS]; послуги з аутентифікації користувачів, щовикористовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу доонлайнових програмних додатків; послуги з досліджування у сфері нафтової, газової тагірничої промисловостей; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з шифрування даних; послуги наукових лабораторій; послуги фахівців з хімії; послуги щодо захисту відкомп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; прогнозування погоди; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проєктування інтер'єру; проєктуваннякомп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; прокатвебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; прокат лічильників для обліку споживання енергії; промисловий дизайн; розблоковування мобільних телефонів; розвідування нафти; розробляння комп'ютернихплатформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з виданняпрограмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання таобслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформаціїна основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій]; технологічнеконсультування; топографічне знімання; хімічний аналіз; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння [промисловий дизайн] 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки