Свідоцтво на торговельну марку № 299439 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299439 (заявка m201914590): в гараже; v
(111)
Номер свідоцтва
299439
(210)
Номер заявки
m201914590
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.06.2029
(220)
Дата подання заявки
20.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Хоменко Микита Михайлович;
Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 1, м. Одеса, 65044 (UA)

(732)
Власники

Хоменко Микита Михайлович;
Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 1, м. Одеса, 65044 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; а саме: автомобільних електроприладів,; зовнішнього та внутрішнього автомобільного обладнання,; автомобільних інструментів,; паливно-мастильних матеріалів та автомобільних фільтрів,; автомобільної хімічної продукції,; автомобільних приладів для освітлювання (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі,; через веб-сайти