Свідоцтво на торговельну марку № 301747 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301747 (заявка m201913329): pv; porta vita; collezine
(111)
Номер свідоцтва
301747
(210)
Номер заявки
m201913329
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.06.2029
(220)
Дата подання заявки
05.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Єременко Юрій Анатолійович (№ 123);
Вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601

(750)
Адреса для листування

Фірма «Регіон» ТПП України, Єременко Юрій Анатолійович;
Вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Паркет; паркетні дошки 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; демонстрування товарів; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; досліджування ринкове; досліджування щодо підприємницької діяльності; інформування щодо підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оцінювання підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги з укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших (посередництво); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.37:

Лакування паркету; укладання паркету 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 118757 (заявка m200815781): porta vita; pv; collezine
*118757 m200815781
Свідоцтво торговельну марку № 70228 (заявка m200504785): european parquet
*70228 m200504785