Свідоцтво на торговельну марку № 299346 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299346 (заявка m201911905): reelemperor; reel emperor
(111)
Номер свідоцтва
299346
(210)
Номер заявки
m201911905
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.05.2029
(220)
Дата подання заявки
21.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

А1 Девелопмент, ЕлЕлСі (А1 Development, LLC);
610 W Броадвей С'ют 201 Джексон, Вайомінг (WY) 83001, Сполучені Штати Америки (610 W Broadway Suite 201 Jackson, Wyoming (WY) 83001) (US)

(732)
Власники

А1 Девелопмент, ЕлЕлСі (А1 Development, LLC);
610 W Броадвей С'ют 201 Джексон, Вайомінг (WY) 83001, Сполучені Штати Америки (610 W Broadway Suite 201 Jackson, Wyoming (WY) 83001) (US)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; визначання громадської думки; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; орендування рекламного місця; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги рекламних агентств; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; створювання рекламних фільмів 

Кл.38:

Забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; транслювання засобами бездротового зв'язку 

Кл.41:

Відеознімання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; інформування щодо розваг; написання текстів; послуги щодо азартних ігор; розважальні послуги; хронометраж спортивних подій 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; графічний дизайн рекламних матеріалів; дублювання комп'ютерних програм; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння комп'ютерних систем; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн) 

Інші торговельні марки цього власника