Свідоцтво на торговельну марку № 295620 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295620 (заявка m201913796): твій голос змінює все; bce
(111)
Номер свідоцтва
295620
(210)
Номер заявки
m201913796
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.06.2029
(220)
Дата подання заявки
11.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Вакарчук Святослав Іванович;
Вул. Антоновича, 140, кв. 40, м. Київ, 03150 (UA)

(732)
Власники

Вакарчук Святослав Іванович;
Вул. Антоновича, 140, кв. 40, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Фірма «Сократ», Пікалов С. Ю.;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, медіа-акцій, промо-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій для громадських та політичних об'єднань (на комерційні або рекламні потреби); керування справами громадських та політичних об'єднань; менеджмент у проведенні громадсько-політичних заходів з метою визначання громадської думки; надавання адміністративної допомоги в керуванні громадськими та політичними проектами; рекламно-інформаційна підтримка громадських та політичних програм 

Кл.41:

Влаштовування і проведення брифінгів для преси, прес-конференцій, круглих столів, прийомів (крім забезпечування їжею та напоями), громадсько-політичних заходів, дебатів; влаштовування і проведення зустрічей (навчальних або дозвільних) з політиками, громадськими діячами та відомими людьми; влаштовування і проведення зустрічей політиків, громадських діячів в рамках тематичних круглих столів та конференцій на культурні та освітні потреби; створювання фільмів, радіо- і телевізійних програм для громадських та політичних об'єднань, крім рекламних; інформування щодо політичного та соціального життя країни, щодо стану справ у державі, проблем і подій сьогодення; написання текстів для громадсько-політичних проектів і програм 

Кл.45:

Влаштовування і проведення громадських зборів, слухань та зустрічей на соціальні потреби; комплексне правове супроводжування політично-громадської діяльності; послуги щодо здійснення і координації громадського контролю за діяльністю державних органів, управлінського апарату та посадових осіб (юридичні послуги); послуги щодо комплексного правового супроводжування благодійної діяльності та доброчинних програм для громадських та політичних об'єднань; послуги щодо розробляння соціальних програм (програм, спрямованих на вирішення комплексу соціальних проблем); персональні соціальні послуги, а саме надавання благодійної та гуманітарної допомоги соціально незахищеним та малозахищеним групам населення 

Інші торговельні марки цього власника