Свідоцтво на торговельну марку № 347413 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347413 (заявка m202211333): віраго
(111)
Номер свідоцтва
347413
(210)
Номер заявки
m202211333
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.09.2032
(220)
Дата подання заявки
19.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
20.09.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Безвершук Ігор Миколайович;
Вул. Олени Теліги, ###, м. Житомир, 10006 (UA)

(732)
Власники

Безвершук Ігор Миколайович;
Вул. Олени Теліги, ###, м. Житомир, 10006 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Компанія «Інвента»;
А/с 8762, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азот; азотні добрива; борошно на промислові потреби; віск для щеплювання дерев; вітаміни для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок; вітаміни для використання у виробництві косметики; вітаміни для використання у виробництві фармацевтичних продуктів; вітаміни для харчової промисловості; водорості морські (добрива); гіпс, що використовується як добриво; глинозем; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; деревинна маса; деревний спирт; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; доломіт на промислові потреби; калій; карбіди; карболінеум для захисту рослин; карбонати; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); клейкі препарати для перев'язування дерев; клейкі препарати для щеплювання дерев; компост; консерванти для квітів; мастики для щеплювання дерев; нітрати; поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати з мікроорганізмів, крім призначених для медичного або ветеринарного використання; препарати проти проростання овочів; речовини для консервування насіння; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; селітра; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; сірка; солі (добрива); субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат міді (мідний купорос); сульфати; суперфосфати (добрива); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; фосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімічні препарати для захисту від плісняви і цвілі; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб; хлор; ціанамід кальцію (добриво); чорнозем; шлаки (добрива); препарати для пом'якшування води; речовини для пом'якшування на промислові потреби; десиканти; дефоліанти; суміші для гасіння вогню та для запобігання займанню; кремнієорганічні сполуки. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 347414 (заявка m202211334): кайрос
*347414 m202211334
Свідоцтво торговельну марку № 347315 (заявка m202207389): турнікс екстра
*347315 m202207389
Свідоцтво торговельну марку № 347313 (заявка m202207387): вегабор
*347313 m202207387
Свідоцтво торговельну марку № 347314 (заявка m202207388): мілвус екстра
*347314 m202207388
Свідоцтво торговельну марку № 336299 (заявка m202117267): авіседа
*336299 m202117267
Свідоцтво торговельну марку № 336298 (заявка m202117266): корагупс
*336298 m202117266
Свідоцтво торговельну марку № 336304 (заявка m202117273): циркус
*336304 m202117273
Свідоцтво торговельну марку № 336301 (заявка m202117270): сункар
*336301 m202117270
Свідоцтво торговельну марку № 336300 (заявка m202117269): гарпія
*336300 m202117269
Свідоцтво торговельну марку № 336296 (заявка m202117264): вультур
*336296 m202117264
Свідоцтво торговельну марку № 336302 (заявка m202117271): бурунг
*336302 m202117271
Свідоцтво торговельну марку № 336305 (заявка m202117274): буркіт
*336305 m202117274
Свідоцтво торговельну марку № 336303 (заявка m202117272): петрітіс
*336303 m202117272
Свідоцтво торговельну марку № 336297 (заявка m202117265): калхат
*336297 m202117265
Свідоцтво торговельну марку № 332542 (заявка m202104377): kartal
*332542 m202104377
Свідоцтво торговельну марку № 332541 (заявка m202104376): kar tal
*332541 m202104376
Свідоцтво торговельну марку № 326159 (заявка m202026409): трінга
*326159 m202026409
Свідоцтво торговельну марку № 343491 (заявка m202026421): неофрон
*343491 m202026421
Свідоцтво торговельну марку № 332508 (заявка m202026419): kopbyc; корвус
*332508 m202026419
Свідоцтво торговельну марку № 326158 (заявка m202026408): kartal
*326158 m202026408
Свідоцтво торговельну марку № 343490 (заявка m202026415): турнікс
*343490 m202026415
Свідоцтво торговельну марку № 332507 (заявка m202026418): грус
*332507 m202026418
Свідоцтво торговельну марку № 326160 (заявка m202026410): ctyphyc; стурнус
*326160 m202026410
Свідоцтво торговельну марку № 332509 (заявка m202026420): tetpao; тетрао
*332509 m202026420
Свідоцтво торговельну марку № 343489 (заявка m202026411): ларус
*343489 m202026411
Свідоцтво торговельну марку № 326162 (заявка m202026413): галеріда
*326162 m202026413
Свідоцтво торговельну марку № 326163 (заявка m202026425): мілвус
*326163 m202026425
Свідоцтво торговельну марку № 326164 (заявка m202026426): стрікс
*326164 m202026426
Свідоцтво торговельну марку № 326161 (заявка m202026412): пандіон
*326161 m202026412

Схожі торговельні марки