Свідоцтво на торговельну марку № 220667 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 220667 (заявка m201513100): mf.mobile
(111)
Номер свідоцтва
220667
(210)
Номер заявки
m201513100
(151)
Дата реєстрації знака
26.12.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.08.2025
(220)
Дата подання заявки
10.08.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.12.2016, бюл. № 24/2016
(731)
Заявники

ДрімВоркс Анімейшон Л.Л.С., компанія з обмеженою відповідальністю штату Делавер;
1000 Флауер Стріт, Глендейл, Каліфорнія 91201, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

ДрімВоркс Анімейшон Л.Л.С., компанія з обмеженою відповідальністю штату Делавер;
1000 Флауер Стріт, Глендейл, Каліфорнія 91201, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Дроб'язко Руслан Володимирович (№ 122);
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601

(750)
Адреса для листування

«Бейкер і Макензі»;
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для передоплатних апаратів; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 334648 (заявка m202113673): mobile world accessories; mwa
*334648 m202113673
Свідоцтво торговельну марку № 331745 (заявка m202103883): mobile city; ремонт мобільної техніки
*331745 m202103883
Свідоцтво торговельну марку № 326575 (заявка m202100968): to the moon mobile
*326575 m202100968
Свідоцтво торговельну марку № 325703 (заявка m202011087): mobile advocate
*325703 m202011087
Свідоцтво торговельну марку № 325704 (заявка m202011091): mobile advocate
*325704 m202011091
Свідоцтво торговельну марку № 324305 (заявка m202100454): gallery case mobile accessories
*324305 m202100454
Свідоцтво торговельну марку № 324273 (заявка m202027311): privatmobile
*324273 m202027311
Свідоцтво торговельну марку № 322140 (заявка m202024078): leovegas king of mobile casino
*322140 m202024078
Свідоцтво торговельну марку № 322136 (заявка m202024063): king of mobile casino; leo vegas; leovegas
*322136 m202024063