Заявка на торговельну марку № m202104917 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202104917: feron for everyone
(210)
Номер заявки
m202104917
(220)
Дата подання заявки
03.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
01.04.2021
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

3D-окуляри; акумулятори електричні; акустичні пристрої зв'язку; апарати системи глобального позиціонування [GPS]; апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; аудіовізуальні навчальні апарати; батареї електричні; блоки пам'яті комп'ютера; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв [вимірювальні інструменти]; відеодисплеї для носіння на тілі; відеоекрани; відеокамери; відеопроєктори; відеотелефони; гарнітури віртуальної реальності; дискети; диски магнітні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні оповіщальні дошки; електронні системи контролю доступу для блокування дверей; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальні апарати; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні носії; звукозаписувальні стрічки; звукопередавальні апарати; звукопроводи; з'єднувачі [обладнання для обробляння інформації]; інтегральні схеми; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки]; картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; компакт-диски [аудіодиски, відеодиски]; компакт-диски [зчитна пам'ять]; комп'ютери; комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютери тонкі клієнти; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні пристрої периферійні; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерніпрограмні платформи записані або завантажні; магнітні носії інформації; магнітні стрічки; магнітні стрічки для відеозаписування; мікропроцесори; монітори [комп'ютерне апаратне забезпечення]; монітори [комп'ютерні програми]; навушники як наголовна гарнітура; ноутбуки; окуляри; перетворювачі електричні; планшетні комп'ютери; плати для інтегральних схем; плати друковані; пристрої для відеозаписування; пристрої для записування на магнітну стрічку; пристрої для проєціювання віртуальних клавіатур; радіопередавачі [телекомунікації]; радіоприймачі; роботи-гуманоїди зі штучним інтелектом; смарт-годинники; смарт-окуляри; смартфони; флешнакопичувачі USB; програмне забезпечення для перекладу голосових повідомлень та команд на іноземні мови; комп'ютерні бездротові пристрої; бездротові кишенькові пристрої для передавання та обробки даних; бездротові пристрої для передавання та обробкиданих; програмне забезпечення для розпізнавання голосу, керування пристроями за допомогою голосу, перетворювання усної мови на текст; прикладні програми програмного забезпечення, які активізуються голосом; комунікаційне програмне забезпечення для бездротових пристроїв для передавання голосових повідомлень, аудіо-файлів, відео-файлів та даних; комп'ютерне програмне забезпечення, щовикористовується для з'єднання та контролю електронних пристроїв, що підключені до інтернету речей (IoT); комп'ютерне програмне забезпечення для підключення, забезпечення роботи, інтегрування, контролювання та управління мережевими електронними пристроями користувачів через бездротові мережі; комп'ютерне програмне забезпечення для використання як прикладного програмного інтерфейсу (АРІ); набори прикладних програм для розробки прикладних програм (SDKs),; які складаються з інструментів для розробки комп'ютерного програмного забезпечення для розробки технологій надавання послуги за голосовими повідомленнями та розпізнавання усної мови через глобальну комп'ютерну мережу,; бездротові мережі та електронні комунікаційні мережі; набори прикладних програм для розробки прикладних програм (SDKs),; які складаються з комп'ютерного програмного забезпечення длярозробляння,; використання та взаємодії прикладних програмних інтерфейсів (APIs),; які використовуються електронними пристроями,; системами,; іграшками та іграми,; та комутаторами,; які передають дані через комунікаційні мережі та інтернет та підключаються до сервісів зберігання даних та обміну даними,; що розташовані у хмарному середовищі; прикладний програмний інтерфейс (АРІ), а саме, програмнезабезпечення, яке полегшує розробку технологій з надавання послуг за голосовими повідомленнями; окуляри для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних завдяки кісткової провідності; апарати, пристрої та інструменти що забезпечують передачу звуку завдяки кісткової провідності; браслети для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чиданих завдяки кісткової провідності; шоломи для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних завдяки кісткової провідності; портативні пристрої для зчитування аналізу та перекладу голосових повідомлень та команд на іноземні мови; портативні колонки для зчитування аналізу та перекладу голосових повідомлень та команд на іноземні мови; бездротові прилади для зчитування аналізу та перекладу голосових повідомлень та команд на іноземні мови 

Кл.41:

Академії [освіта]; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування і проведення семінарів; готування публікацій за допомогою електронних настільнихвидавничих засобів; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами врежимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; переклад дубльований; переклад усний; освітні послуги; переклад мови жестів; послуги перекладачів; практичне навчання [демонстрування]; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги; субтитрування 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій [IT]; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодопроєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; наукові досліджування; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга [PaaS]; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проєктування комп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; технологічне консультування; хмарнеобчислювання даних; платформа як послуга (PaaS),; на основі платформи комп'ютерного програмного забезпечення для розпізнавання голосу та керуванням голосом,; програмного забезпечення,; що перетворює усну мову на текст,; та програмні додатки,; які активізуються голосом,; та програмне забезпечення для розробляння програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS), на основі платформикомп'ютерного програмного забезпечення, що включає програмне забезпечення для інтегрування пристроїв у систему; платформа як послуга (PaaS), на основі платформи комп'ютерного програмного забезпечення для бездротового комунікаційного програмного забезпечення для передавання голосових, аудіо-, відео-файлів та даних; програмне забезпечення як послуга (SaaS),; на основі комп'ютерного програмногозабезпечення для контролювання комп'ютерів,; планшетних комп'ютерів,; бездротових кишенькових пристроїв,; комп'ютерного апаратного забезпечення,; аудіо-,; відео- та медійних програвачів,; розважальних систем,; автономних інформаційних пристроїв з голосовим керуванням та персональних секретарів; програмне забезпечення як послуга (SaaS), на основі комп'ютерного програмного забезпечення для управління особистою інформацією; програмне забезпечення як послуга (SaaS), на основі комп'ютерногопрограмного забезпечення для підключення та контролювання електронних пристроїв Інтернету речей (ІоТ); програмне забезпечення як послуга (SaaS), на основі комп'ютерного програмного забезпечення для підключення, роботи, інтегрування, контролювання та управління мережевими споживчими електронними пристроями через бездротові мережі; програмне забезпечення як послуга (SaaS), на основікомп'ютерного програмного забезпечення для використання як додатку прикладного програмного інтерфейсу (АРІ); технічна підтримка та консультаційні послуги щодо розробляння додатків; послуги провайдерів послуг надання доступу до додатків (ASP) на основі програмного забезпечення для контролювання, інтегрування, роботи, підключення та управління інформаційними пристроями з голосовим керуванням; комп'ютерні послуги, а саме, надавання незавантажного програмного забезпечення длядистанційного керування пристроями через комп'ютерні мережі, бездротові мережі або мережу Інтернет 

Інші торговельні марки цього власника