Свідоцтво на торговельну марку № 288185 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 288185 (заявка m201825931): фк броварія
(111)
Номер свідоцтва
288185
(210)
Номер заявки
m201825931
(151)
Дата реєстрації знака
28.12.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.11.2028
(220)
Дата подання заявки
05.11.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
28.12.2020, бюл. № 24/2020
(731)
Заявники

Кутаков Андрій Олександрович;
Вул. Грушевського, 21, кв. 165, м. Бровари, Київська обл., 07400 (UA)

(732)
Власники

Кутаков Андрій Олександрович;
Вул. Грушевського, 21, кв. 165, м. Бровари, Київська обл., 07400 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Андрєєва Альона Вікторівна;
А/с 78, м. Київ, 02097 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; освітні послуги; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; гімнастичне викладання; дошкільні навчальні заклади; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видовища; заочні курси; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування спортивних змагань; освітні послуги, що надаються школами; послуги артистів з розважання; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги спортивних таборів; послуги таборів вихідного дня (розважання); послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування техніки футболу); проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат ігрового обладнання; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат устатковання для стадіонів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважальні послуги; створювання видовищ; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 182943 (заявка m201301355): оболонь; бровар; фк
*182943 m201301355