Свідоцтво на торговельну марку № 347400 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347400 (заявка m202210825): ionpro
(111)
Номер свідоцтва
347400
(210)
Номер заявки
m202210825
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.09.2032
(220)
Дата подання заявки
08.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
20.09.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Побережний Дмитро Олександрович;
Бульв. Ярослава Гашека, ###, кв. ###, м. Київ, 02090 (UA)

(732)
Власники

Побережний Дмитро Олександрович;
Бульв. Ярослава Гашека, ###, кв. ###, м. Київ, 02090 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трачук Юрій Миколайович;
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, м. Рівне, 33023

(750)
Адреса для листування

Трачук Юрій Миколайович;
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, м. Рівне, 33023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Апарати для іонування повітря або води; випарники; зволожувачі повітря; нагрівачі повітря; устатковання для кондиціонування повітря; устатковання для охолоджування повітря; устатковання для фільтрування повітря; устатковання для стерилізування повітря; устатковання для сушіння повітря; апарати для фільтрування води. 

Кл.35:

Представляння товарів, а саме: апаратів для іонування повітря або води, випарників, зволожувачів повітря, нагрівачів повітря, устатковання для кондиціонування повітря, устатковання для охолоджування повітря, устатковання для фільтрування повітря, устатковання для стерилізування повітря, устатковання для сушіння повітря, апаратів для фільтрування води, через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме: апаратів для іонування повітря або води, випарників, зволожувачів повітря, нагрівачів повітря, устатковання для кондиціонування повітря, устатковання для охолоджування повітря, устатковання для фільтрування повітря, устатковання для стерилізування повітря, устатковання для сушіння повітря, апаратів для фільтрування води (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; сприяння продажам (посередництво); послуги щодо роздрібного продажу товарів, а саме: апаратів для іонування повітря або води, випарників, зволожувачів повітря, нагрівачів повітря, устатковання для кондиціонування повітря, устатковання для охолоджування повітря, устатковання для фільтрування повітря, устатковання для стерилізування повітря, устатковання для сушіння повітря, апаратів для фільтрування води, в тому числі через мережу Інтернет; послуги щодо оптового продажу товарів, а саме: апаратів для іонування повітря або води, випарників, зволожувачів повітря, нагрівачів повітря, устатковання для кондиціонування повітря, устатковання для охолоджування повітря, устатковання для фільтрування повітря, устатковання для стерилізування повітря, устатковання для сушіння повітря, апаратів для фільтрування води, в тому числі через мережу Інтернет. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 346475 (заявка m202210822): akvalekar
*346475 m202210822
Свідоцтво торговельну марку № 177903 (заявка m201209000): шпаківня
*177903 m201209000

Схожі торговельні марки