Заявка на знак № m201829131

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201829131: star guard

m201829131

10.12.2018

жовтий; блакитний;

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»;
 (UA)

Шпакович Тетяна Іванівна

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; автовідповідачі телефонні; автоматичні вимикачі; акустичні пристрої зв'язку; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); апаратура для аналізування, крім медичної; аудіо-, відеоприймачі; бездротові телефони; біочипи; блоки пам'яті комп'ютера; бортові самописці (реєстратори даних); браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); відеоекрани; відеокамери; відео-няня (відеопристрої для пильнування за немовлятами); відеотелефони; гарнітура для телефонів; гарнітури віртуальної реальності; гучномовці; детектори; диктофони; дистанційні переривники; діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні видання завантажні; електронні інтерактивні дошки; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; електронні системи контролю доступу для блокування дверей; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; записники електронні; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтерфейси для комп'ютерів, мобільних телефонів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кінокамери; кодовані магнітні картки; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерне програмне забезпечення (записане/завантажне) для комп'ютерів, мобільних телефонів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); програмне забезпечення (записане/завантажне) для комп'ютерів, мобільних телефонів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв, що використовуються із протикрадіжними пристроями і охоронною сигналізацією; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; прикладні програми (записані/завантажні) для мобільних телефонів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; лічильники пройденої відстані; медіаплеєри портативні; мікропроцесори; мікрофони; мобільні телефони; стільникові телефони; модеми; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); навігаційні інструменти; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); наголовні навушники; ноутбуки; переговорні апарати; передавачі електронних сигналів; підсилювачі; планшетні комп'ютери; покажчики кількості; пристрої для відеозаписування; проекційні апарати; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; процесори (центральні блоки обробляння даних); пульти керування (електрика); радари; радіо-няня (пристрої для пильнування за немовлятами); радіопейджери; радіопередавачі (телекомунікації); радіоприймачі; радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; радіощогли; регулівні апарати електричні; регулятори освітлювання (світлорегулятори) електричні; ремінці для стільникових телефонів; рингтони для мобільних телефонів завантажні; роботи-гуманоїди зі штучним інтелектом; сигнальні пристрої; сканери (обладдя для обробляння інформації); смарт-годинники; смарт-кільця; смарт-окуляри; смартфони; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; супутники на наукові потреби; супутникові навігаційні апарати; телевізори; телеграфи (апарати); телесуфлери; телетайпи; телефонні апарати; телефонні передавачі; токени автентифікації (шифрувальні пристрої); трансмітери (телекомунікації); файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; відеофайли завантажні; факсимільні апарати; фітнес-трекери; флеш-накопичувачі USB; фотоапарати (фотографія); футляри для смартфонів; цифрові табло; чипи (інтегральні схеми); чохли для лептопів; чохли для персональних цифрових секретарів; чохли для планшетних комп'ютерів; чохли для смартфонів; 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання; інформування та консультування щодо послуг 38 класу, зазначених у переліку; 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; комп'ютерне програмування; дистанційне резервне копіювання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; контролювання якості; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; проектування, розробляння, інсталювання, оновлювання, обслуговування програмного забезпечення для комп'ютерів, мобільних телефонів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; проектування, розробляння, інсталювання, оновлювання, обслуговування прикладного програмного забезпечення для комп'ютерів, мобільних телефонів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; прокат програмного забезпечення для комп'ютерів, мобільних телефонів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; електронне зберігання даних; інжиніринг; програмне забезпечення як послуга (SaaS); платформа як послуга (PaaS); послуги з шифрування даних; прикладне програмне забезпечення як послуга (ASP); розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); калібрування (вимірювання); науково-технічне експертування; проведення досліджень технічних проектів; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; хмарне обчислювання даних; інформування та консультування щодо послуг 42 класу, зазначених у переліку; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; консультування щодо інформаційних технологій (IT); технологічне консультування; 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); моніторинг охоронної сигналізації; наглядання за дітьми; наглядання за домашніми тваринами; наглядання за житлом за відсутності мешканців; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки; повертання втрачених речей; послуги детективних агентств; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо особистої охорони; пошуки зниклих людей; прокат засобів пожежної сигналізації; служби нічної охорони; служби охорони; інформування та консультування щодо послуг 45 класу, зазначених у переліку; консультування щодо фізичної безпеки; 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки