Свідоцтво на знак № 66315

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 66315 (заявка 20041213388): герц

66315

20041213388

15.08.2006

28.08.2014

16.12.2014

16.12.2024

16.12.2004

15.08.2006, бюл. № 8/2006

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕРЦ»;
Вул. Єврейська, 2 А, м. Одеса, 65026 (UA)

Черкез Д. Є.;
Вул. Єврейська, 2 А, м. Одеса, 65014 (UA)

 

Кл.35:

Аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; імпортно-експортні агентства; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керування; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; агентства комерційного інформування; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); наймання (прокат) торговельних автоматів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла; житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; наймання (орендування) квартир; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (нерухомого майна); обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); агентства нерухомого майна; довгострокове наймання (орендування) нерухомого майна (лізингування); керування нерухомим майном; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; обмінювання грошей; послуги щодо опікунства; наймання (орендування) офісів (нерухомого майна); оцінювання антикваріату; оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; електронне переказування коштів; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців страхування; довгострокове наймання (лізингування) ферм сільськогосподарських; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікацій); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікацій); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; наймання (прокат) модемів; агентства новин; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; наймання (прокат) комп'ютерів; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо комп'ютерної техніки; ліцензування інтелектуальної власності; обслуговування програмного статку комп'ютерів; забезпечування охорони авторських прав; планування розвитку міст; пошуки і розробляння нових товарів; правниче досліджування; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки