Свідоцтво на торговельну марку № 299248 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299248 (заявка m201826869): nashe
(111)
Номер свідоцтва
299248
(210)
Номер заявки
m201826869
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.11.2028
(220)
Дата подання заявки
14.11.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Шуклін Ідан (Shuklin Idan);
Натів Ха-Мазалот стрит, 58/2, Єрусалім, Ізраїль (Nativ Ha-Mazalot street, 58/2, Jerusalem, Israel) (IL)

Дяченко Марія Сергіївна;
Вул. 1-ша Сортувальна, 16, кв. 2, м. Одеса, 65102 (UA)

(732)
Власники

Шуклін Ідан (Shuklin Idan);
Натів Ха-Мазалот стрит, 58/2, Єрусалім, Ізраїль (Nativ Ha-Mazalot street, 58/2, Jerusalem, Israel) (IL)

Дяченко Марія Сергіївна;
Вул. 1-ша Сортувальна, 16, кв. 2, м. Одеса, 65102 (UA)

(740)
Довірена особа

Крилова Надія Іванівна (№ 30);
Вул. Дмитрівська, 56 Б, офіс 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилова Надія Іванівна;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Кефір; кисломолочні сири; молочні продукти, включаючи: йогурти, сири, сирки глазуровані, сиркові продукти, сирні продукти; простокваша (скисле молоко); ряжанка (сквашене топлене молоко); сироватка молочна 

Схожі торговельні марки