Свідоцтво на торговельну марку № 322948 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322948 (заявка m202007359): ярмарок риби
(111)
Номер свідоцтва
322948
(210)
Номер заявки
m202007359
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.04.2030
(220)
Дата подання заявки
15.04.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Митько Тетяна Володимирівна;
Вул. Андрія Головка, ###, кв. ###, м. Київ, 03110 (UA)

(732)
Власники

Митько Тетяна Володимирівна;
Вул. Андрія Головка, ###, кв. ###, м. Київ, 03110 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ястреб Максим Миколайович (№ 405);
Вул. Поковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113

(750)
Адреса для листування

Ястреб Максим Миколайович;
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Анчоуси неживі; голотурії неживі; жири тваринні харчові; жирові речовини для виготовляння харчових жирів; засолена риба; ікра риб'яча оброблена; клеми (молюски) неживі; кліпфіск (солено-сушена тріска); креветки неживі; креветки 2 пилчасті неживі; лангусти неживі; мідії неживі; муси рибні; омари неживі; оселедці неживі; раки неживі; ракоподібні неживі; риб'ячий клей харчовий; риба законсервована; риба сімейства лососевих нежива; рибне борошно для споживання людьми; рибне філе; рибні консерви; сардини неживі; сатай; суміші для готування супів; супи; таджин (готова страва з м'яса, риби або овочів); тунець неживий; устриці неживі; черепашки неживі; чорна ікра. 

Кл.31:

Анчоуси живі; артишоки свіжі; голотурії живі; лангусти живі; мідії живі; молюски живі; наживки для рибалення живі; наживки для рибалення сублімовані; омари живі; оселедці живі; раки живі; ракоподібні живі; риб'яча ікра; риба жива; риба сімейства лососевих жива; рибне борошно для споживання тваринами; сардини живі; тунець живий; устриці живі; черепашки живі. 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних автоматів; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 288922 (заявка m201904632): 11 dogs
*288922 m201904632