Заявка на знак № m200600920 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200600920: голос громади києва
(210)
Номер заявки
m200600920
(220)
Дата подання заявки
25.01.2006
(731)
Заявники

Установа «ГОЛОС ГРОМАДИ КИЄВА» (UA)

(740)
Довірена особа

Ошарова Ірина Олександрівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Друкарська продукція; друковані видання; періодичні друковані видання, в тому числі: газети, журнали, часописи; брошури; буклети; інформаційні бюлетені; каталоги; книги (книжки); фотографії; канцелярські товари; авторучки; записники; календарі; наклейки, що належать до 16 класу; повідомчі листи канцелярські; папки на канцелярські документи; поштові листівки; плакати; прапорці паперові; проспекти рекламні; реєстраційні журнали; реєстраційні картки канцелярські; реєстри 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо громадських відносин; послуги щодо зв'язків з громадськістю; ділове досліджування; ділове інформування; записування повідомин; допомога у промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога в керуванні справами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з працевлаштовування; радіорекламування; реклама поштою; телевізійне рекламування; наймання рекламних матеріалів; наймання місця на реклами; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; оновлювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; рекламні агентства 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: видавання книжок; презентації; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; створювання відеофільмів; влаштовування культурних і навчальних виставок; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; планування зустрічей; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів; влаштовування лотерей; готування радіо- і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; служба новин; фотографування; послуги щодо цифрового зображання 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: правниче досліджування; послуги щодо судових процесів; надавання консультацій та роз'яснень з правових питань; надавання довідок про законодавчі акти; складання заяв, скарг, правових висновків та інших документів правового характеру; послуги щодо здійснювання представництва фізичних та юридичних осіб за дорученням при укладанні угод, а також у судах; послуги щодо здійснювання правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності; консультування та інформування щодо всіх вищезазначених послуг 

Кл.45:

Персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; послуги щодо охорони майна та людей; всі послуги, що включені до 45 класу, в тому числі: соціальне супроводжування; послуги щодо соціального захисту громадян; консультаційна та дорадча допомога громадянам щодо соціального захисту