Заявка на торговельну марку № m200706135 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200706135: международная сетевая жалобная книга
(210)
Номер заявки
m200706135
(220)
Дата подання заявки
16.04.2007
(731)
Заявники

Молчанов Віктор Владіміровіч;
Ул. Р. Люксємбург, д. 5, кв. 52, г. Хімкі, Московская обл., Росія, 141400 (RU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Литвинова Олена Петрівна;
Вул. Артема, буд. 26-А, кв. 29, м. Київ-53, 04053, Україна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: влаштовування і проведення виставок або ярмарок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; вивчання ринку; демонстрування товарів; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; професійне консультування і поради щодо керування роботою підприємств; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження рекламних матеріалів; розповсюдження зразків; розміщування в мережі Інтернет на Веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо різноманітних товарів і послуг; імпортно-експортні агентства; сприяння продажеві [посередництво], збирання інформації до комп'ютерних баз даних 

Кл.38:

Зв'язок, всі послуги 38 класу, в т. ч. електронна пошта, послуги щодо електронних оповіщальних дошок (телекомунікаційні послуги), комп'ютерне передавання повідомин і зображень 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 107067 (заявка m200707365): международная сетевая жалобная книга
*107067 m200707365