Свідоцтво на торговельну марку № 299228 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299228 (заявка m201815412): fragolino; giacobazzi
(111)
Номер свідоцтва
299228
(210)
Номер заявки
m201815412
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2028
(220)
Дата подання заявки
02.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

ДЖИАКОБАДЗІ А.Е. ФІГЛІ С.р.л. (GIACOBAZZI A.E. FIGLI S.r.l.);
Віа Карло Сігоніо, 50-41124 Модена (МО), Італія (Via. Carlo Sigonio, 50-41124 Modena (MO), Italy) (IT)

(732)
Власники

ДЖИАКОБАДЗІ А.Е. ФІГЛІ С.р.л. (GIACOBAZZI A.E. FIGLI S.r.l.);
Віа Карло Сігоніо, 50-41124 Модена (МО), Італія (Via. Carlo Sigonio, 50-41124 Modena (MO), Italy) (IT)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери», Пахаренко А. П.;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина