Свідоцтво на торговельну марку № 140755 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 140755 (заявка m201009134): sunline; sun line
(111)
Номер свідоцтва
140755
(210)
Номер заявки
m201009134
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
15.06.2020
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.06.2020
(220)
Дата подання заявки
14.06.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2011, бюл. № 12/2011
(731)
Заявники

Ошитьор Ігор Анатолійович;
Мікрорайон Сонячний, 22, кв. 22, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50056 (UA)

(732)
Власники

Ошитьор Ігор Анатолійович;
Мікрорайон Сонячний, 22, кв. 22, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50056 (UA)

(740)
Довірена особа

ПП "ПАТІС", Фурманова Наталія Валеріївна;
Вул. Косіора, 19, оф. 2, м. Кривий Ріг, 50050

(750)
Адреса для листування

ПП «Патіс», Фурманова Н. В.;
Вул. Косіора, 19, оф. 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника