Свідоцтво на торговельну марку № 31797 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 31797 (заявка 2001031730): doubinsky & osharova
(111)
Номер свідоцтва
31797
(210)
Номер заявки
2001031730
(151)
Дата реєстрації знака
15.05.2003
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
14.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.03.2011
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
22.03.2031
(220)
Дата подання заявки
22.03.2001
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.05.2003, бюл. № 5/2003
(731)
Заявники
(732)
Власники

Ошарова Ірина Олександрівна;
Вул. Предславинська, ###, кв. ###, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

ТОВ "Дубинський і Ошарова", Шпакович Т.І.;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ "Дубинський і Ошарова";
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Оцінювання ділове. 

Кл.36:

Оцінювання фінансове; оцінювання нерухомого майна; оцінювання нематеріальних активів; посередництво фінансове. 

Кл.42:

Правничі послуги, включаючи послуги з ведення справ та представництво в галузі захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо забезпечування охорони авторських прав та прав на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи послуги, пов'язані з підтриманням, поступкою та припиненням прав на об'єкти промислової власності; консультування фахове, крім підприємництва; послуги з перекладання.