Свідоцтво на знак № 104345 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104345 (заявка m200721487): прометалл
(111)
Номер свідоцтва
104345
(210)
Номер заявки
m200721487
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
04.12.2017
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2009
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
03.12.2017
(220)
Дата подання заявки
03.12.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2009, бюл. № 5/2009
(731)
Заявники

Міхальов Владислав Анатолійович;
Вул. Прилужна, 4/15, кв. 351, м. Київ, 03179 (UA)

(732)
Власники

Міхальов Владислав Анатолійович;
Вул. Прилужна, 4/15, кв. 351, м. Київ, 03179 (UA)

(740)
Довірена особа

Ліпчанчук Дмитро Олегович;
Вул. Вільямса, 9/2, кв. 74, м. Київ, 03191

(750)
Адреса для листування

Ліпчанчук Дмитро Олегович;
Вул. Вільямса, 9/2, кв. 74, м. Київ, 03191 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; записування повідомин; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; написання рекламних текстів; обробляння текстів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; розповсюджування зразків; множення документів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам, товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31 32,; 33,; 34 класів та послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів,; яке дає змогу покупцям зручно купувати ці товари та замовляти послуги,; в тому числі: у супермаркетах,; торгових центрах,; з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу інтернет 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104985 (заявка m200721486): prometal
*104985 m200721486
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 202179 (заявка m201401959): infoterra
*202179 m201401959

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 52889 (заявка 20031010946): промет
*52889 20031010946
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 100153 (заявка m200813851): прометр
*100153 m200813851
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 282174 (заявка m201821079): ск прометей
*282174 m201821079
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 255309 (заявка m201711039): прометей
*255309 m201711039
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 251056 (заявка m201701637): прометер актив, кс
*251056 m201701637
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 208539 (заявка m201414296): прометей
*208539 m201414296
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 208043 (заявка m201410587): полум'я прометея; полумя
*208043 m201410587
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 194091 (заявка m201316367): кондитерська фабрика стимул; прометей стимул
*194091 m201316367
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 188107 (заявка m201309317): прометей; light
*188107 m201309317