Свідоцтво на знак № 104345 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104345 (заявка m200721487): прометалл

104345

m200721487

10.03.2009

03.12.2017

03.12.2007

10.03.2009, бюл. № 5/2009

Міхальов Владислав Анатолійович;
Вул. Прилужна, 4/15, кв. 351, м. Київ, 03179 (UA)

Ліпчанчук Дмитро Олегович

Ліпчанчук Дмитро Олегович;
Вул. Вільямса, 9/2, кв. 74, м. Київ, 03191 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; записування повідомин; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (орендування) місця на рекламу; написання рекламних текстів; обробляння текстів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; розповсюджування зразків; множення документів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам, товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31 32,; 33,; 34 класів та послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів,; яке дає змогу покупцям зручно купувати ці товари та замовляти послуги,; в тому числі: у супермаркетах,; торгових центрах,; з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу інтернет 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки