Свідоцтво на знак № 244674

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 244674 (заявка m201724471): nv radio

244674

m201724471

10.07.2018

03.11.2027

03.11.2017

10.07.2018, бюл. № 13/2018

Бернедор Ентерпрайзіс Лімітед (Bernedor Enterprises Limited);
Посейдонос, 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр (Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus) (CY)

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162)

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; акустичні пристрої зв'язку; аудіо-, відеовидання; аудіо-, відеоприймачі; аудіо-, відеопродукція; аудіовізуальні навчальні апарати; аудіоінтерфейси; аудіокниги; видання на магнітних і оптичних носіях інформації; диски магнітні і оптичні записані; електронні видання завантажні; електронні газети і журнали завантажні; електронні інтерактивні дошки; електронні публікації завантажні; звуковідтворювальна апаратура; звукопередавальні апарати; інтернет-видання завантажні; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); мелодії, рингтони для мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв завантажні; радіоприймачі для транспортних засобів; радіопередавачі (телекомунікації); радіоприймачі; картинки, ігри, заставки для мобільних телефонів завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; фотографії завантажні 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіорекламування; банерне рекламування в мережі Інтернет; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та у здійсненні вибору серед надавачів послуг; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; записування аудіороликів на комерційні або рекламні потреби; інформування щодо підприємницької діяльності; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності, медіабізнесу та реклами; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів і розміщування рекламно-інформаційних матеріалів, в тому числі на радіо та в мережі Інтернет; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів, вікторин, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-кампаній на радіо та інтернет-засобах масового інформування та в інформагентствах; орендування рекламного місця; послуги агентств комерційного інформування; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення незалежних соціологічних опитувань; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіопередачі на комерційні або рекламні потреби; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти ці послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних аудіороликів та презентацій 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих на вимогу; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з інтернет-транслювання; послуги інформаційних агентств; послуги з транслювання радіо- або телевізійних програм; потокове передавання даних; радіозв'язок; радіомовлення через мережу Інтернет (інтернет-радіо); радіотранслювання; транслювання засобами бездротового зв'язку; цифрове інтерактивне радіо- і телевізійне транслювання 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, дискусій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення розважальних, спортивних, інформаційно-освітніх та культурних заходів; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); інформування щодо освіти, навчання, виховування, розваг, відпочинку, історії, культури, політики, спорту, мистецтва, кіно, театру, подій сьогодення; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування і проведення презентацій, крім рекламних; організовування брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю, прийомів, зустрічей з політиками, громадськими діячами та відомими людьми (крім забезпечування їжею та напоями); послуги артистів з розважання; послуги з телекоментування, радіокоментування і коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги журналістів; представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; проведення майстер-класів; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; редакційно-видавничі послуги; створювання видовищ; створювання радіопрограм (радіопередач); телевізійні і радіопередачі, крім рекламних 

Інші торговельні марки цього власника