Свідоцтво на знак № 242929 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 242929 (заявка m201622332): ескорт оіл

242929

m201622332

11.06.2018

11.10.2026

11.10.2016

11.06.2018, бюл. № 11/2018

чорний; білий;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клов»;
Вул. Кутузова, 18/7, офіс 505, м. Київ, 01133 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клов»;
Вул. Кутузова, 18/7, офіс 505, м. Київ, 01133 (UA)

Піскова Олена Вілліївна (№ 289)

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

 

Кл.1:

Азотні добрива; азотні добрива, що містять кальцій; хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біохімічні каталізатори; хімікати для захисту від хвороб винограду; водорості морські (добрива); гормони для прискорювання достигання фруктів; препарати для поліпшування стану ґрунту; дефоліанти; добавки хімічні до інсектицидів (комахотруйників); добавки хімічні до протигрибкових засобів (фунгіцидів); добрива; добривні суміші; калій; солі кальцію; хімікати для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; мідний купорос; препарати з мікроелементами для рослин; хімічні препарати для захисту від мілдью; речовини, що сприяють зберіганню насіння; нітрати; хімікати для плодівництва (садівництва та городництва), крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; поверхнево-активні речовини; протипроростові препарати для овочів; росторегулівні препарати для рослин; хімічні препарати для захисту злаків від сажки; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитоцидів; сірка; солі (добрива); сульфати; ферменти на хімічні потреби; ферментні препарати для харчової промисловості; фосфати (добрива); промислові хімікати; клейкі препарати для перев'язування та щеплювання дерев 

Кл.5:

Акарициди; альгіциди; бактерицидні засоби; біоциди; ветеринарні препарати; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); капсули та мікрокапсули на ліки; репеленти (відлякувальники комах); препарати для нищення личинок комах; ліки; ліки ветеринарні; ліки для людини; препарати для нищення мишей; хімічні препарати проти мілдью; препарати для захисту від молі; препарати для нищення паразитів; пестициди; протиспорові препарати; препарати для нищення слимаків; фармацевтичні препарати; хімікати для обробляння проти філоксери; фунгіциди (протигрибкові препарати); препарати для нищення шкідливих тварин; отрута для щурів 

Кл.35:

Керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аудит комерційної діяльності; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; маркетинг; машинописні роботи; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; послуги служб працевлаштовування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших