Свідоцтво на торговельну марку № 190555 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 190555 (заявка m201307277): redmond
(111)
Номер свідоцтва
190555
(210)
Номер заявки
m201307277
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.04.2023
(220)
Дата подання заявки
22.04.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2014, бюл. № 17/2014
(731)
Заявники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "РЕДМОНД";
Ул. Свєрдловская набєрєжная, 44, літера Б, г. Санкт-Пєтєрбург, 195027, Російська Федерація (RU)

(732)
Власники

ТрансЕнергоОіл АГ;
Ц/о Любомір Зец, Чурерстрассе 58, 8852 Алтендорф, Швейцарія (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро "Оцалюк та Партнери" Оцалюк В.М.;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; демонстрування товарів; інформування ділове; консультації для споживачів; маркетинг; послуги з постачання товарів для інших, в тому числі товарів побутової техніки; представляння товарів, в тому числі товарів побутової техніки, через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків, в тому числі товарів побутової техніки; сприяння продажеві товарів, в тому числі товарів побутової техніки. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 159383 (заявка m201108178): redmond
*159383 m201108178

Схожі торговельні марки