Свідоцтво на торговельну марку № 347335 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347335 (заявка m202208452): доброgo
(111)
Номер свідоцтва
347335
(210)
Номер заявки
m202208452
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.07.2032
(220)
Дата подання заявки
22.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Благодійна організація «ДоброГОУ»;
Вул. Куренівська, ###, літ. З, м. Київ, 04073 (UA)

(732)
Власники

Благодійна організація «ДоброГОУ»;
Вул. Куренівська, ###, літ. З, м. Київ, 04073 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Горяінов Олексій Олександрович;
А/с 57, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Доброчинство фінансове; довірче керування фінансовими активами; збирання коштів на благодійність; збирання грошових пожертв; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; краудфандинг; організовування збору коштів; послуги взаємних фондів; фінансові благодійні послуги, пов'язані з грошовими пожертвами; фінансове консультування; фінансове спонсорство. 

Схожі торговельні марки