Свідоцтво на торговельну марку № 339908 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 339908 (заявка m202104756): домашня афіша
(111)
Номер свідоцтва
339908
(210)
Номер заявки
m202104756
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.03.2031
(220)
Дата подання заявки
02.03.2021
(441)
Дата публікації заявки
16.03.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Демчук Тарас Васильович;
Вул. Пасічна, ###, кв. ###, м. Львів, 79066 (UA)

(732)
Власники

Демчук Тарас Васильович;
Вул. Пасічна, ###, кв. ###, м. Львів, 79066 (UA)

(750)
Адреса для листування

Демчук Тарас Васильович;
Вул. Пасічна, ###, кв. ###, м. Львів, 79066 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; бухгалтерський облік; послуги агентств комерційного інформування; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комп'ютеризоване ведення справ; допомога в керуванні справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у магазинах оптової і роздрібної торгівлі та інтернет-магазинах; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок та вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; житлове керування; послуги агентств нерухомого майна; аналізування фінансове; керування нерухомим майном; фінансове консультування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 142988 (заявка m201012690): домашня афіша
*142988 m201012690