Свідоцтво на знак № 185265 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 185265 (заявка m201300276): oreanda; cagor ukrainian; кримське вино; кагор український
(111)
Номер свідоцтва
185265
(210)
Номер заявки
m201300276
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
10.01.2023
(220)
Дата подання заявки
10.01.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2014, бюл. № 9/2014
(731)
Заявники

ГСХ Трейдмаркс Лімітед;
Афродітіс, 25, 2нд флоор, офіс 204, Нікосія, Кіпр (CY)

(732)
Власники

ГСХ Трейдмаркс Лімітед;
Афродітіс, 25, 2нд флоор, офіс 204, Нікосія, Кіпр (CY)

(740)
Довірена особа

Пахаренко Олександр Володимирович;
А/с 78, м. Київ, 03150

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Пахаренко і партнери», Пахаренко Олександр Володимирович;
Бізнес-центр "Олімпійський", вул. Червоноармійська, 72, 1-й під'їзд, 7-й поверх, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки