Свідоцтво на торговельну марку № 296692 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 296692 (заявка m201821082): viva naturel
(111)
Номер свідоцтва
296692
(210)
Номер заявки
m201821082
(151)
Дата реєстрації знака
28.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.09.2028
(220)
Дата подання заявки
10.09.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
28.04.2021, бюл. № 17/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; сірий;

(731)
Заявники

Куснер Ніна Олександрівна;
А/с 3427, вул. Титова, 1, м. Дніпро, 49055 (UA)

(732)
Власники

Куснер Ніна Олександрівна;
А/с 3427, вул. Титова, 1, м. Дніпро, 49055 (UA)

(750)
Адреса для листування

Куснер Ніна Олександрівна;
А/с 3427, вул. Титова, 1, м. Дніпро, 49055 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.3:

Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; парфумерні вироби, ефірні олії 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 94841 (заявка m200616222): natura; viva
*94841 m200616222