Свідоцтво на торговельну марку № 348469 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348469 (заявка m202117647): umbra
(111)
Номер свідоцтва
348469
(210)
Номер заявки
m202117647
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.07.2031
(220)
Дата подання заявки
22.07.2021
(441)
Дата публікації заявки
06.08.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(300)
Дані щодо пріоритету

018381644; 22.01.2021; EM

(731)
Заявники

Амазон Юроп Кор С.а.р.л. (Amazon Europe Core, S.a.r.l.);
38 авеню Джон Ф. Кеннеді, Люксембург, L-1855, Люксембург (38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, L-1855, Luxembourg) (LU)

(732)
Власники

Амазон Юроп Кор С.а.р.л. (Amazon Europe Core, S.a.r.l.);
38 авеню Джон Ф. Кеннеді, Люксембург, L-1855, Люксембург (38 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, L-1855, Luxembourg) (LU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Петошевіч Діна Анатоліївна;
А/с 147, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерні програмні платформи (записані або завантажні); програмне забезпечення для комп'ютерної графіки записане або завантажне; оптичні пристрої для захоплення зображень та їх проявлення; програмне забезпечення для передавання голосових повідомлень, даних, графіки, аудіо- та відеоматеріалів за допомогою широкосмугових та бездротових мереж; комп'ютерне програмне забезпечення для відтворювання тривимірної моделі об'єкту за допомогою віртуального простору; програмне забезпечення для рендерингу; програмне забезпечення для позначення тривимірних географічних об'єктів на картах та їх подальше моделювання; програмне забезпечення для візуалізації тривимірних об'єктів; програмне забезпечення на основі технології доповненої реальності; програмне забезпечення на основі технології віртуальної реальності; програмне забезпечення для комп'ютерної віртуалізації (для створювання віддалених робочих столів); комп'ютерне програмне забезпечення для обробляння даних; комп'ютерне програмне забезпечення для хмарних обчислень; комп'ютерне програмне забезпечення для забезпечування роботи додатків на основі хмарних обчислень; програмне забезпечення для аналізування, ідентифікування, обробляння, перетворення, редагування шляхом видалення частин, масштабування та поліпшення зображень; комп'ютерне програмне забезпечення для надавання послуг з швидкого масштабування, обробляння, доставляння та зберігання відеоконтенту; комп'ютерне програмне забезпечення для обробляння, перетворювання, транскодування, кодування, декодування, шифрування, дешифрування, поширення та проведення маніпуляцій з цифровими відео- та аудіофайлами і зображеннями; комп'ютерне програмне забезпечення для створення контенту, завантаження, передавання, розповсюдження, потокового передавання, отримання, редагування, вилучення, кодування, декодування, показу (виведення на екран), та передавання контенту, в тому числі: тексту, візуальних творів, даних, файлів, документів та творів в електронному вигляді, графіки, зображень за допомогою портативних електронних пристроїв, комп'ютерів та глобальних комп'ютерних та комунікаційних мереж та проведення маніпуляцій з ним; програмні засоби для розробляння комп'ютерного програмного забезпечення; набори прикладних програм для розробляння програмного забезпечення; набори прикладних програм для розробляння програмного забезпечення для оптимізації та потокового передавання тривимірної графіки; комп'ютерне програмне забезпечення для розробляння, тестування, розгортання та керування додатками; комп'ютерне програмне забезпечення для керування проєктами та командами з розробки програмного забезпечення; бази даних записані або завантажні; комп'ютерне програмне забезпечення для надавання доступу до баз даних. 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; послуги зв'язку за допомогою комп'ютерів та доступу до мережі Інтернет; телекомунікаційні послуги, а саме: передавання голосових повідомлень, даних, графічних зображень, звукових та відеоданих засобами широкосмугових та бездротових мереж; електронне передавання даних; потокове передавання даних; потокове передавання програмних додатків; послуги з надання можливості третім особам потокового передавання даних; потокове передавання аудіо- і відеоматеріалів в мережі Інтернет; забезпечування доступу до віддалено розміщених операційних систем з комп'ютерними програмами за допомогою мережі Інтернет; забезпечування доступу до хмарних обчислювальних ресурсів і сховищ; забезпечування доступу до баз даних. 

Кл.42:

Розробляння, програмування та впровадження програмного забезпечення; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного та програмного забезпечення; хмарне обчислювання даних; обслуговування програмного забезпечення; проєктування, розробляння та обслуговування програмного забезпечення для формування (створювання) тривимірних об'єктів; проєктування, розробляння та обслуговування програмного забезпечення для рендерингу; проєктування, розробляння та обслуговування програмного забезпечення для позначення тривимірних географічних об'єктів на картах з їх подальшим моделюванням; проєктування, розробляння та обслуговування програмного забезпечення для візуалізації тривимірних об'єктів; проєктування, розробляння та обслуговування програмного забезпечення на основі технології доповненої реальності; проєктування, розробляння та обслуговування програмного забезпечення на основі технології віртуальної реальності; проєктування, розробляння та обслуговування програмного забезпечення для комп'ютерної віртуалізації (створювання віддалених робочих столів); проєктування, розробляння та обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення для обробляння даних; програмне забезпечення як послуга (SaaS); програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для хмарного обчислювання даних; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для створювання віртуального середовища; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для здійснення роботи додатків на основі хмарних обчислень; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмних платформ для мереж хмарних обчислень і додатків; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для відтворювання тривимірних моделей об'єктів через віртуальний простір; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для рендерингу; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для позначення тривимірних моделей географічних об'єктів на картах з їх подальшим моделюванням; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення для візуалізації тривимірних об'єктів; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення на основі технології доповненої реальності; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмного забезпечення на основі технології віртуальної реальності; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для потокового передавання відеоконтенту та для високошвидкісного форматування і обробляння аудіо- та відеопотоків; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для розгортання відеоконтенту, трансльованого в реальному часі, a також за запитом; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для надавання та швидкого масштабування послуг з обробляння, доставляння та зберігання відеоконтенту; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі комп'ютерного програмного забезпечення для обробляння, перетворювання, транскодування, кодування, декодування, шифрування, дешифрування, поширення та проведення маніпуляцій з цифровими відео- та аудіофайлами і зображеннями; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі програмних засобів для розробляння програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS) на основі наборів прикладних програм для розробляння програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); хостинг серверів; прокат програмного забезпечення; послуги з хостингу платформ в мережі Інтернет; послуги з хостингу баз даних; послуги з хостингу автоматизованих даних, файлів, додатків та інформації щодо цього; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з хостингу вебсайтів, що функціонують на основі програмного забезпечення для відтворювання тривимірної моделі об'єкту через віртуальний простір; послуги з хостингу вебсайтів на основі програмного забезпечення для рендерингу; послуги з хостингу цифрового контенту в мережі Інтернет; надавання в тимчасове користування незавантажного програмного забезпечення та програмного забезпечення як послуги на основі програмного забезпечення для створювання, виведення на екран та рендерингу тривимірної графіки; надавання в тимчасове користування незавантажного програмного забезпечення в режимі онлайн; надавання у тимчасове користування незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для розробляння комп'ютерних прикладних додатків в режимі онлайн; послуги постачальника прикладних послуг (ASP); надавання інформації, консультацій і порад щодо інформаційних технологій (IT). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 284490 (заявка m201707880): amazon dash replenishment
*284490 m201707880
Свідоцтво торговельну марку № 283500 (заявка m201707877): amazon dash
*283500 m201707877
Свідоцтво торговельну марку № 283501 (заявка m201707882): amazon dash
*283501 m201707882
Свідоцтво торговельну марку № 286309 (заявка m201713262): amazon alexa; works with
*286309 m201713262
Свідоцтво торговельну марку № 289036 (заявка m201700011): dash
*289036 m201700011
Свідоцтво торговельну марку № 306838 (заявка m201808884): amazon fuse
*306838 m201808884
Свідоцтво торговельну марку № 295263 (заявка m201825763): ring beams
*295263 m201825763
Свідоцтво торговельну марку № 322915 (заявка m201818383): ring
*322915 m201818383
Свідоцтво торговельну марку № 295369 (заявка m201906226): ring net
*295369 m201906226
Свідоцтво торговельну марку № 273084 (заявка m201803931): prime video
*273084 m201803931
Свідоцтво торговельну марку № 295374 (заявка m201906340): ring halo
*295374 m201906340
Свідоцтво торговельну марку № 301332 (заявка m201818382): amazon ring
*301332 m201818382
Свідоцтво торговельну марку № 262704 (заявка m201711345): kindle paperwhite
*262704 m201711345

Схожі торговельні марки