Свідоцтво на торговельну марку № 343343 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343343 (заявка m202201339): aesthetic orthodontics; dr. farina sergey
(111)
Номер свідоцтва
343343
(210)
Номер заявки
m202201339
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.01.2032
(220)
Дата подання заявки
24.01.2022
(441)
Дата публікації заявки
03.02.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(731)
Заявники

Фарина Сергій Сергійович;
Пров. Миколи Амосова, ###, м. Хмельницький, 29011 (UA)

(732)
Власники

Фарина Сергій Сергійович;
Пров. Миколи Амосова, ###, м. Хмельницький, 29011 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Марченкова Алла Михайлівна;
А/с 72, вул. Велика Китаївська, 6, м. Київ, 03028

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Юридична патентна компанія «ДАМАС»;
А/с 72, вул. Велика Китаївська, 6, м. Київ, 03028 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; лікування медикаментозне з використанням культивованих клітин; медична допомога; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; прокат медичного обладнання; стоматологічні послуги.