Свідоцтво на торговельну марку № 299381 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299381 (заявка m201913249): полтехкомплект
(111)
Номер свідоцтва
299381
(210)
Номер заявки
m201913249
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.06.2029
(220)
Дата подання заявки
05.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Юхименко Богдан Юрійович;
Вул. Соборності, 44, кв. 60, м. Полтава, 36003 (UA)

(732)
Власники

Юхименко Богдан Юрійович;
Вул. Соборності, 44, кв. 60, м. Полтава, 36003 (UA)

(740)
Довірена особа

Лісна Тетяна Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, офіс 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

АПП " Веполь";
Вул. Герцена, 17-25, офіс 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Антифрикційні підкладки для машин; антифрикційні підшипники для машин; глушники для двигунів; головки циліндрів для двигунів; зубчасті механізми машин; карбюратори; карбюраторні живильники; колеса машин; колінчасті вали; компресори (машини); корпуси (частини машин); мастильні коробки (частини машин); мастильні насоси; мастильні пристрої (частини машин); мішалки; млини (машини); мотокультиватори; паси для машин; паси фрикційні для шківів; сівалки (машини); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; сільськогосподарські елеватори; сільськогосподарські машини; сіноворушилки (машини); сітковитягальні машини (рибалення); січкарні; скребки для чищення труб 

Кл.17:

Армувальні матеріали для труб неметалеві; втулки гумові для захисту частин машин; гнучкі шланги неметалеві; з'єднувальні деталі для труб неметалеві; з'єднувальні шланги для радіаторів транспортних засобів; міжфланцеві прокладки для циліндричних деталей; муфти для труб неметалеві; поливальні шланги; ущільнювальні прокладки для труб; ущільнювальні смуги для герметизації щілин; ущільнювальні сполуки для стиків; фітинги для гнучких труб неметалеві; фітинги для жорстких труб неметалеві; фітинги для трубопроводів стисненого повітря неметалеві; шнури гумові 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; текстове записування інформації (офісні роботи); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 119207 (заявка m200911397): тк техкомплект; tk
*119207 m200911397
Свідоцтво торговельну марку № 271929 (заявка m201721089): стк; сантехкомплект; ctk
*271929 m201721089
Свідоцтво торговельну марку № 48596 (заявка 2003099863): сантехкомплект
*48596 2003099863
Свідоцтво торговельну марку № 42840 (заявка 20031010734): сантехкомплект
*42840 20031010734