Свідоцтво на торговельну марку № 297419 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297419 (заявка m201916429): академия карьеры салонного бизнеса
(111)
Номер свідоцтва
297419
(210)
Номер заявки
m201916429
(151)
Дата реєстрації знака
05.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2029
(220)
Дата подання заявки
02.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.05.2021, бюл. № 18/2021
(731)
Заявники

Курчин Олег Геннадійович;
Кловський узвіз, ###, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Курчин Олег Геннадійович;
Кловський узвіз, ###, м. Київ, 01021 (UA)

(750)
Адреса для листування

Курчин Олег Геннадійович;
Кловський узвіз, ###, м. Київ, 01021 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; готування платіжних документів; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги щодо комерційного посередництва; послуги імпортно-експортних агентств; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; освітні послуги; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; організовування балів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); планування вечірок (розваги); послуги інструкторів (навчання); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; інформування щодо освіти; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги з відеомонтування для заходів; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні передачі розважальні 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 194703 (заявка m201318148): руки ножницы
*194703 m201318148