Свідоцтво на знак № 243391 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 243391 (заявка m201619225): мед-атлант; лікувально-діагностичний центр
(111)
Номер свідоцтва
243391
(210)
Номер заявки
m201619225
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
02.09.2026
(220)
Дата подання заявки
02.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2018, бюл. № 12/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; блакитний та його відтінки; білий; чорний;

(731)
Заявники

Монастирський Віталій Олександрович;
Вул. Республіканська, 21, кв. 14, м. Івано-Франківськ, 76005 (UA)

(732)
Власники

Монастирський Віталій Олександрович;
Вул. Республіканська, 21, кв. 14, м. Івано-Франківськ, 76005 (UA)

(750)
Адреса для листування

Монастирський Віталій Олександрович;
Вул. Зелена, 50, м. Івано-Франківськ, 76002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Акушерські послуги; консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; пластична хірургія; послуги лікарень; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги салонів краси; прокат медичного обладнання; стоматологічні послуги; терапевтичні послуги; фізіотерапія