Свідоцтво на торговельну марку № 42996 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 42996 (заявка 2002043116): нет; ент; het; eht
(111)
Номер свідоцтва
42996
(210)
Номер заявки
2002043116
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
10.07.2012
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
13.06.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.04.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
17.04.2022
(220)
Дата подання заявки
17.04.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2004, бюл. № 9/2004
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Акціонерне товариство відкритого типу "НЕТ";
4-та Слобідська, 144 А, м. Миколаїв, 54055 (UA)

(732)
Власники

Товариство з додатковою відповідальністю "НЕТ";
Вул. Космонавтів, 65, офіс 172, м. Миколаїв, 54028 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з додатковою відповідальністю "НЕТ";
Вул. Космонавтів, 65, офіс 172, м. Миколаїв, 54028 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Аератори; водовідвідники; водовідокремлювачі; водонагрівачі (частини машин); повітродувні машини; повітродувні машини для стискання, всмоктування та переміщування газів; повітровідсмоктувальні прилади; конденсатори повітря; повітряні насоси, що належать до 7 класу; повітряні компресори; всмоктувальні (відсмоктувальні) промислові установки; вихлопні патрубки для двигунів; двигуни для транспортних засобів на повітряній подушці; суднові двигуни; деаератори живильної води; компресори (машини); компресори наддуву; конденсатори пари (деталі машин); конденсаційні установки; нагнітачі; насоси (машини); насоси (частини машин або двигунів); обпирскувачі (машини); парові котли машин; парові машини; паросепаратори; перегрівачі; пневматичні механізми дня керування моторами та двигунами; пневматичні установки для трубопровідного транспорту; пристрої для парового очищання; радіатори охолоджувальні для двигунів; регулятори (частини машин); регулятори тиску (деталі машин); регулятори живильної води; регулятори швидкості (кількості обертів) до машин та двигунів; сепаратори; сепаратори для розділу парової і мастильної фаз; статори (частини машин); теплообмінники, що належать до 7 класу; турбіни, крім призначених до наземних транспортних засобів; турбокомпресори; обладнання (регулятори), що належать до 7 класу, для керування машинами та двигунами; обладнання для очищання вихлопних газів двигунів; фільтри (деталі машин або двигунів); фільтри (обладнання, апарати), що належать до 7 класу; фільтри для очищання холодильного повітря в двигунах; центрифуги (машини); ежектори 

Кл.11:

Апарати і машини для очищання повітря; холодильна апаратура і устатковання; водонагрівальні пристрої; нагрівачі повітря; охолоджувачі газу (крім деталей машин); випарники; опалювальні котли; нагрівальні прилади; нагрівальні елементи; устатковання для очищання газів; опалювальні прилади на твердому, рідкому і газовому паливі; опалювальне устатковання; опалювальні пристрої; парогенератори (крім деталей машин); регенератори, рекуператори тепла; скрубери (частини газового устатковання); теплообмінники (крім деталей машин); устатковання для знесолювання морської води; устатковання для охолоджування води; устатковання для охолоджування рідини; устатковання для очищання (фільтрування) повітря; устатковання для очищання стічної води; устатковання для виробляння пари; устатковання для фільтрування повітря; водом'якшівні апарати і устатковання; устатковання систем водопостачання; устатковання, апарати і машини для очищання води; прилади для охолоджування повітря; прилади для фільтрування води 

Кл.12:

Двигуни до наземних транспортних засобів; турбіни до наземних транспортних засобів 

Кл.42:

Вивчання технічних проектів; інжиніринг; досліджування в механіці; досліджування в фізиці; досліджування в хімії; досліджування в техніці; розробляння технічних проектів; калібрування вимірювальних приладів і інструментів; комп'ютерне системне аналізування; консультування щодо обчислювальної техніки; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо захисту навколишнього середовища; програмування; промисловий дизайн; розробляння комп'ютерного програмного забезпечення; супроводжування програмного забезпечування; складання програм для обчислювальних машин; складання програм для комп'ютерів; обслуговування програмного забезпечення; креслярські роботи; інженерно-технічне експертування