Свідоцтво на торговельну марку № 260517 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 260517 (заявка m201717877): astra visus
(111)
Номер свідоцтва
260517
(210)
Номер заявки
m201717877
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.08.2027
(220)
Дата подання заявки
14.08.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2019, бюл. № 12/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; білий; жовтий;

(731)
Заявники

Данилець Людмила Іванівна;
Вул. Самолюка, 30, м. Рівне, 33025 (UA)

(732)
Власники

Данилець Людмила Іванівна;
Вул. Самолюка, 30, м. Рівне, 33025 (UA)

(740)
Довірена особа

Сергієнко О. В.;
Вул. Роганська, 130/3, кв. 179, м. Харків, 61172

(750)
Адреса для листування

Сергієнко О. В.;
Вул. Роганська, 130/3, кв. 179, м. Харків, 61172 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; послуги оздоровчих закладів; послуги окулістів; послуги профілакторіїв; прокат медичного обладнання; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фізіотерапія