Свідоцтво на торговельну марку № 187161 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 187161 (заявка m201305745): кузя
(111)
Номер свідоцтва
187161
(210)
Номер заявки
m201305745
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2014
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
08.06.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.04.2023
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
03.04.2033
(220)
Дата подання заявки
03.04.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2014, бюл. № 12/2014
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «НетАссіст»;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, кв. ###, м. Київ, 04213 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «НетАссіст»;
Просп. Маршала Рокоссовського, ###, м. Київ, 04201 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ «НетАссіст»;
А/с ###, м. Київ, 04213 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання факсимільне; передавання повідомин; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 238005 (заявка m201719177): кузя твій домовий інтернет
*238005 m201719177
Свідоцтво торговельну марку № 165580 (заявка m201120787): alfa inet
*165580 m201120787
Свідоцтво торговельну марку № 100616 (заявка m200711951): netassist
*100616 m200711951

Схожі торговельні марки