Свідоцтво на торговельну марку № 312698 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312698 (заявка m202004544): day&day
(111)
Номер свідоцтва
312698
(210)
Номер заявки
m202004544
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.03.2030
(220)
Дата подання заявки
03.03.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Руденко Андрій Олексійович;
Вул. Єжена Потьє, 11, кв. 53, м. Київ, 03057 (UA)

(732)
Власники

Руденко Андрій Олексійович;
Вул. Єжена Потьє, 11, кв. 53, м. Київ, 03057 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж; банерне рекламування в мережі Інтернет; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів, в тому числі за допомогою програм лояльності; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю супермаркетів; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, промо-акцій, конкурсів, опитувань і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення рекламних заходів із залученням публічних осіб для просування продукції; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо імпорту-експорту різноманітних товарів; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; послуги щодо розробляння, проведення і подальшого супроводження програм лояльності для покупців різноманітних товарів; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; професійне консультування і поради щодо керування роботою торгівельних підприємств, супермаркетів та інтернет-магазинів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в одному місці,на користь іншим особам,різноманітних товарів (крім їх транспортування),яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,в мережі супермаркетів,інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати,замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, розважальних і благодійних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 235461 (заявка m201715019): high up; highup; hygh up; hgh
*235461 m201715019

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 318481 (заявка m202008980): вишиванка day; вишиванкаday
*318481 m202008980
Свідоцтво торговельну марку № 318482 (заявка m202008981): вишиванка day; вишиванкаday
*318482 m202008981
Свідоцтво торговельну марку № 316559 (заявка m202114257): day today; daytoday
*316559 m202114257
Свідоцтво торговельну марку № 315886 (заявка m202009303): greenday; ранок буде добрим
*315886 m202009303
Свідоцтво торговельну марку № 315885 (заявка m202009297): green day; greenday
*315885 m202009297
Свідоцтво торговельну марку № 315648 (заявка m202003840): lucky day
*315648 m202003840
Свідоцтво торговельну марку № 315456 (заявка m201919552): global payments day
*315456 m201919552
Свідоцтво торговельну марку № 315414 (заявка m202116485): big day
*315414 m202116485
Свідоцтво торговельну марку № 314298 (заявка m202103253): pizza day
*314298 m202103253