Свідоцтво на торговельну марку № 302280 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302280 (заявка m202026592): mesh
(111)
Номер свідоцтва
302280
(210)
Номер заявки
m202026592
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.12.2026
(220)
Дата подання заявки
12.12.2016
(441)
Дата публікації заявки
16.02.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

35786; 15.06.2016; AD

(731)
Заявники

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(732)
Власники

ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.);
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарiя (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland) (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
ТОВ "Дубинський і Ошарова", вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 110, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Вапоризатори, в тому числі дротові, до електронних сигарет та електронних курильних пристроїв, для випарювання тютюнових виробів та замінників тютюну; курильні люльки; електронні пристрої та їх частини, призначені для нагрівання сигарет або тютюну з метою вивільнення аерозолю з вмістом нікотину для інгаляцій (курильне приладдя); електронні курильні пристрої; сигарети електронні; електронні пристрої для інгаляцій аерозолем, що містить нікотин (курильне приладдя); курильне приладдя до електронних сигарет; складові частини і деталі до вищезазначених товарів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки