Свідоцтво на торговельну марку № 59635 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 59635 (заявка 20031213367): na nova attack; hoba ataka; нова атака
(111)
Номер свідоцтва
59635
(210)
Номер заявки
20031213367
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
24.12.2013
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.12.2013
(220)
Дата подання заявки
23.12.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2006, бюл. № 3/2006
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; жовтий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕР ЛТД»;
Вул. Бортнянського, 20, кв. 15, м. Львів, 79039 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕР ЛТД»;
Вул. Бортнянського, 20, кв. 15, м. Львів, 79039 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Черкашин В. Ф.;
А/с 2026, м. Львів, 79012 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Архітектурні макети; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; видання друкові (друковані); графічні зображення; графічні роботи друкові (друковані); друкарська продукція; каталоги; книжки; проспекти рекламні 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; упорядковування інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних текстів; оформляння вітрин; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим особам); радіорекламування; рекламні агентства; наймання рекламних матеріалів; оновлювання рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; розсилання рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування 

Кл.42:

Послуги щодо архітектури; архітектурне конструювання; будівельне проектування; відновлювання комп'ютерної бази даних; дизайн в оформлянні інтер'єру; послуги щодо дизайну пакування; дизайн промисловий; дублювання комп'ютерних програм; експертування; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворення); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; пошуки і розробляння нових товарів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; перевіряння якості