Свідоцтво на торговельну марку № 197071 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 197071 (заявка m201401872): bliss
(111)
Номер свідоцтва
197071
(210)
Номер заявки
m201401872
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.02.2024
(220)
Дата подання заявки
10.02.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2015, бюл. № 5/2015
(731)
Заявники

Грішин Сергій Юрійович;
Бериславське шосе, ###, кв. ###, м. Херсон, 73008 (UA)

(732)
Власники

Грішин Сергій Юрійович;
Бериславське шосе, ###, кв. ###, м. Херсон, 73008 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

«ГРЕЙДС ПАТЕНТ»;
А/с 210, м. Херсон, 73003 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.43:

Будинки для людей похилого віку; агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонах); готелі; закусочні; замовляння (бронювання) тимчасового житла; замовляння місць в пансіонатах; їдальні; кафе; кафетерії; мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (прокат) кухонного обладдя; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів або телестудій; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; пансіонати; попереднє замовляння місць в готелях; послуги барів; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; туристські бази. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки