Свідоцтво на торговельну марку № 62722 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 62722 (заявка 2003077328): lemo
(111)
Номер свідоцтва
62722
(210)
Номер заявки
2003077328
(151)
Дата реєстрації знака
15.06.2006
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
31.07.2013
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.07.2013
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
02.07.2023
(220)
Дата подання заявки
02.07.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.06.2006, бюл. № 6/2006
(731)
Заявники

Баришніков Іван Олексійович;
Вул. Борщагівська, 173/187, кв. 119, м. Київ, 58, 03058 (UA)

(732)
Власники

ІНТЕРЛЕМО ХОЛДІНГ С.А. (Інтерлемо Холдінг АГ) (Інтерлемо Холдінг Лтд);
Шмен де Шам-Курб 28, 1024 Екюблан ВД, Швейцарія (CH)

(740)
Довірена особа

Михайлюк В.І.;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

Михайлюк В.І.;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги,; що включені до 35 класу,; в тому числі: аналізування собівартості,; агентства комерційного інформування,; аукціонний продаж,; вивчання ринку,; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби,; ділове оцінювання,; демонстрування товарів,; досліджування ділове,; ділове інформування,; ділові довідки,; надавання консультаційних та маркетингових послуг,; імпортно-експортні агентства,; оновлювання,; коригування та удосконалювання рекламних матеріалів,; публікування рекламних текстів,; розповсюджування рекламних матеріалів,; телевізійне рекламування, розповсюджування зразків,; сприяння продажеві (посередництво),; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам),; радіорекламування,; розвідування ділове,; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; промислових товарів, що дозволяє покупцям оглядати та купувати ці товари у підприємствах торговельної мережі,; допомога покупцям у виборі та придбанні цих товарів,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних,; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних,; рекламування через комп'ютерну мережу 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги,; що включені до 41 класу,; в тому числі: викладання,; презентації вистав,; влаштовування (культурних і навчальних) виставок,; створювання відеофільмів,; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах,; влаштовування і проводіння конференцій, влаштовування і проводіння семінарів, навчання,; навчання індивідуальне,; навчання практичне,; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах 

Схожі торговельні марки