Свідоцтво на знак № 209486 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 209486 (заявка m201415438): budowa

209486

m201415438

10.03.2016

31.10.2024

31.10.2014

10.03.2016, бюл. № 5/2016

червоний; синій;

Колісник Олександр Олексійович;
Просп. Героїв Сталінграда, 12 Ж, кв. 64, м. Київ, 04210 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю "КТ Україна";
Вул. Івана Мазепи, 10, м. Київ, 01010 (UA)

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045

Ортинська М.Ю.;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню; навитки (котушки) електричні; прискорювачі частинок; світловідбивальні круги одежні для запобігання транспортним аваріям; особисті засоби протиаварійного захисту; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; акумулятори електричні до транспортних засобів; банки акумуляторів електричних; корпуси електричних акумуляторів; ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні; гідрометри; пластини акумуляторні; свисткові сигнали тривоги; звукові сигнальні пристрої; звукопроводи; звукозаписові диски, грамплатівки; переговорні трубки; актинометри; додавальні машини; аерометри; фотозбільшувачі; електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; магніти; електромагнітні навитки (котушки); прилади для аналізування повітря; сигнальні пристрої; спиртометри; алідади; прилади для аналізування харчових продуктів; апарати електричні для дистанційного запалювання; батареї для запалювання; альтиметри; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; азбестовий одяг для захисту від вогню; амперметри; посилювачі; посилювальні лампи електронні; анемометри; калібрувальні кільця; вогнегасники; аноди; анодні батареї; антени; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; протизавадні пристрої електричні; трансформатори електричні; апертометри (оптичні); машини для рахування і сортування грошей; розподільчі шафи електричні; топографічні (землемірні) інструменти; мірні ланцюги (геодезичні); об'єктиви для астрофотографування; термоелектронні лампи; термоелектронні трубки; аудіовізуальні навчальні засоби; музичні автомати передоплатні; механізми до жетонних передоплатних автоматів; калібри; компаратори; пожежні сигналізатори; автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів; захисні костюми для пілотів; сигнальні дзвоники електричні; прутки для шукання підземних джерел води; рятувальні плоти; ваги; метеорологічні кулі; розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок; пристрої для записування на магнітну стрічку; магнітні стрічки; барометри; машини для важення; ваги мостові, ваги-платформи; пожежні ударні пристрої (бияки); наснажувальні пристрої для акумуляторів; бетатрони; автомати для продавання квитків; корпуси гучномовців; об'єктиви для макрозйомки; виводи (клеми) (електричні); тископоказувальні затички до вентилів; гальванометри; кнопки до дзвоників; відгалужувальні коробки електричні; важелі звукознімачів до програвачів; спиртові поземники (ватерпаси); перфокартні машини конторські; оболонки для електричних кабелів (жильників); рамки на прозірки (слайди); круглі логарифмічні лінійки; логарифмічні лінійки; розсувні калібри; дрібні вимірювальні інструменти; світлокопіювальні апарати; кінокамери (камери кінознімальні); капілярні трубки; звукозаписові носії; захисні шоломи, каски; протигази, крім призначених для штучного дихання; респіратори (респіраторні маски), крім призначених для штучного дихання; маски для зварювальників; ланцюжки до пенсне; теплорегулівні пристрої; фотолабораторії; контрольно-вимірювальні прилади до парових котлів; шкарпетки електронагрівні; підставки для сушіння фотографій; монтажні пристрої для кіноплівок; схеми друкові (друковані); спалахові, блимкі ліхтарі сигнальні; сигнальні дзвоники; футляри на предметні скельця мікроскопів; колектори електричні; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; вимикачі закриті електричні; перемикачі; компаси морські; окуляри оптичних приладів; нитколічильники (ткацькі лупи); крокоміри; лічильники; метрономи; конденсатори електричні; провідники електричні; електричні кабелепроводи (жильникопроводи); рубильники; з'єднувачі лінійні електричні; з'єднувальні коробки електричні; перемикальні щити; контакти електричні; апарати для перевіряння оплати поштовими марками; регулівні прилади електричні; спостерігальна апаратура електрична; прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів; перетворювачі електричні; фотокопіювальні апарати; шнурки до пенсне; реторти; тримачі реторт; коригувальні лінзи оптичні; об'єктиви (лінзи) (оптика); космографічні прилади; скафандри, водолазні костюми спеціальні; комутаційні (перемикальні) електричні апарати; вимикачі електричні; обмежувачі електричні; вилки, розетки штепсельні тощо (електричні з'єднувачі); випрямлячі струму; редуктори (електричні); метри швацькі; тиглі (лабораторні); прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри; циклотрони; детектори фальшивих (підроблених) монет; спускові механізми фотозатворів; денсиметри; мультфільми (мальовані); лабораторні лотки; металодетектори промислові або військові; сонари (гідролокатори); детектори; фотозатвори; мембрани (діафрагми) (акустичні); центрувальні пристрої для прозірок (слайдів); фотоапарати; слайди (прозірки); діапроектори (слайдові (прозіркові) проектори); прилади для вимірювання відстані; диктофони; дифракційні мікроскопи; гучномовці; переривники електричні; програвачі; мікроскопи; лічильники пройденої відстані; далекоміри; розподільчі щити електричні; розподільчі пульти електричні; кронциркулі, циркулі (вимірювальні інструменти); вимірювальні пристрої; динамометри; покажчики рівня води; пожежні драбини рятувальні; фотоблискавки; телефонні трубки (слухавки); флуоресцентні екрани; проекційні екрани; щитки для захисту обличчя робітників; екрани фотографічні; фотографічні підставки для стікання; покажчики електровтрат; вимірювальні прилади електричні; кабелі (жильники) електричні; проводка електрична; пульти керування електричні; гальванічні елементи; з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; реле електричні; електролітичні ванни; передавачі електронних сигналів; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); очищальні пристрої для грамплатівок, звукозаписових дисків; звукозаписові плівки; лічильники пройденої відстані для транспортних засобів; перемотувачі фотографічні; знаки механічні; епідіаскопи; пробірки; збалансовувальні пристрої; термостати; ергометри; машини і прилади для випробовування матеріалів; овоскопи; вимірювальні давачі; покажчики рівня бензину; іскрогасники; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); футляри на пенсне; апаратура, крім лікарської (медичної), для аналізування; рефрактометри; експонометри; пристрої для виписування рахунків; апарати лабораторні для ферментації (бродіння); пристрої безпеки руху на залізниці; проводи електричні; магнітні проводи; важки прямовисні; прямовиси; сітки для захисту у разі нещасних випадків; рятувальні сітки; рятувальні брезенти; пристрої для різання плівки; фільтри до протигазів або респіраторів; світлофільтри фотографічні; вольтододавальні пристрої; високочастотна апаратура; частотоміри; запобіжники плавкі (топкі); радіоприймачі; галенітові кристали (детектори); гальванічні батареї; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; рукавиці для водолазів; рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); віхи (рейки) (геодезичні інструменти); сушильні апарати для фотографій; фотоглянцювачі; лінійки вимірювальні; поградуйований скляний посуд; растри для фотоцинкографії; решітки до пластин електричних акумуляторів; костюми для захисту від вогню; одяг для захисту від вогню; аудіо-, відеоприймачі; геліографи; голограми; гігрометри; нитки розпізнавальні до електричних проводів; розпізнавальні жили електричних проводів; рятувальні апарати і споряддя; стволи пожежні (брандспойти); пожежні автомобілі (машини); пожежні насоси (помпи); індикатори нахилу; інклінометри; клінометри; таксометри; покажчики кількості; вакуумметри; спідометри (покажчики швидкості); навитки (котушки) індуктивності; якорі електричні; пристрої для обробляння інформації; дзеркала для контрольно-оглядових робіт; переговорна апаратура (внутрішня); касети на фотоплатівки; інвертори електричні; іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води; вічка оптичні дверні; пристосовання для розмічання низу швейних виробів; меблі спеціальні лабораторні; лактоденсиметри; лактометри; лампи фотолабораторні; ліхтарі, лампи оптичні; чарівні ліхтарі; сигнальні ліхтарі; лазери, крім лікарських (медичних); оптичні лінзи; поштові ваги; лаги (вимірювальні інструменти); лотліні (троси до зондів); лупи (оптика); знаки світиві; неонові лампи; окуляри (оптичні); прилади, інструменти, що мають окуляри; нівеліри; лінзи до окулярів; оптичні вироби; манометри; перископи; захисні маски; математичні інструменти; передоплатні механізми для телевізорів; мегафони; блоки пам'яті комп'ютера; лінійки розкладні; ртутні поземники (ватерпаси); пристрої для вимірювання швидкості (фотографія); точні вимірювальні прилади; метеорологічні інструменти та прилади; метри (вимірювальні інструменти); мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів; мікрофони; мікротоми; часові вимикачі автоматичні, крім годинникових; дзеркала оптичні; дихальні апарати для підводного плавання; мореплавні прилади та інструменти; морські прилади сигнальні; навігаційні прилади та інструменти; оправи до окулярів; батареї електричні; акумулятори електричні; поземники (прилади для визначання горизонтальності) (ватерпаси); нівелювальні прилади та інструменти; оправи до пенсне; призми оптичні; спостерігальні прилади; октанти; омметри; хвилеміри; оптичне скло; комп'ютерні програми записані; осцилографи; переливальні пристрої для кисню; озонатори; мікрометри; сигнальні щити світиві або механічні; громовідводи (розрядники грозові); автостоянкові лічильники (часу); астрономічні прилади та інструменти; прилади для вимірювання товщини шкур; кислотні гідрометри; пристрої для важення; солеміри; промивальні посудини (фотографія); штативи до фотоапаратів; візири до фотоапаратів; фотометри; фототелеграфні апарати; фізичні апарати і прилади; автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів; пенсне; крапельнички; планшети (геодезичні інструменти); планіметри; вушні затички для водолазів, пірнальників; дзвоники сполохової сигналізації; гирі, важки; поляриметри; радіотелефонні станції; радіотелеграфні станції; тискоміри; індикатори (покажчики або реєстратори) тиску; проекційні апарати; катодні протикорозійні пристрої; назубники боксерські; пірометри; радари; радіо до транспортних засобів; радіологічні апарати промислові; транспортири (вимірювальні інструменти); апарати і устатковання, крім лікарських (медичних), що виробляють рентгенівське проміння; рентгенівські трубки, крім лікарських (медичних); захисні засоби від рентгенівського проміння, крім призначених на лікарські (медичні) потреби; телефонні апарати; рефрактори; рентгенівські апарати, крім лікарських (медичних); спектроскопи; резистори електричні; термометри, крім лікарських (медичних); респіратори для проціджування (фільтрування) повітря; дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання; реостати; безміни (ваги); сигналізація світлова або механічна; цукроміри; зонди на наукові потреби; супутники на наукові потреби; діафрагми для дослідницької апаратури; навчальна апаратура; дросельні навитки (котушки); з'єднувальні затискачі електричні; замки електричні; секстанти; сигнальні свистки; попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів; сирени; зондувальні апарати і машини; грузила до зондів, лотів; шумоміри; спектрографи; сферометри; стереоскопи; стереоскопні апарати; голки до програвачів; сульфітометри; телеграфні друкувальні апарати; тахометри; нарізеві (різьбові) калібри; телеграфні апарати; телевізори; телеграфні проводи; апаратура для дистанційного керування; радіощогли; телесуфлери; телефонні передавачі; дистанційні переривники; біноклі; телескопи; температурні індикатори; прилади для реєстрування часу; теодоліти; термостати до транспортних засобів; тоталізатори; лічильники обертів; регулятори числа обертів до програвачів; передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); точні (прецизійні) терези; рейсмуси; радіолампи (вакуумні); урометри; варіометри; ноніуси; магнітні стрічки для відеозаписування; віскозиметри; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; регулятори напруги до транспортних засобів; рахувальні машини для виборів; вольтметри; пристрої для змінювання голок програвачів; перегінні апарати для лабораторного досліджування; дріт плавкий (топкий) з металевих сплавів (стопів); антикатоди; командові свистки для собак; оптичні приціли до вогнепальної зброї; протикрадіжні попереджальні пристрої; кутовимірювальні інструменти; бакени (буї, маяки) світиві; каркаси електричних навиток (котушок); плівки зекспоновані; дорожні знаки світиві або механічні; рятувальні буї; сигнальні буї, бакени; гудки; бусолі; компаси; сигналізатори в тумані, крім вибухових; радіологічні екрани промислові; розпізнавальні картки магнітні; фотоелементи; денситометри; диски магнітні; дискети; стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних; пристрої для відеозаписування; комп'ютерні клавіатури; схеми зінтегровані (інтегральні); напівпровідники; схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; катоди; рятувальні жилети; рятувальні пояси; хімічні апарати і інструменти; кінематографічні плівки зекспоновані; матеріали для електричних мереж (проводи, кабелі, жильники); контактні лінзи; футляри на контактні лінзи; інкубатори для бактерійних культур; сонячні батареї; мідний дріт в ізоляції; газорозрядні трубки електричні, крім світильних; діафрагми до фотоапаратів; дистилювальні апарати на наукові потреби; дозатори (дозувальні пристрої); електричні дверні дзвоники; футляри на окуляри; духовки (сушильні шафи) лабораторні; печі лабораторні дослідницькі; світловоди волоконні (оптичні); телефонні проводи; рентгенівські плівки зекспоновані; фільтри для ультрафіолетового проміння (фотографія); рупори до гучномовців; триноги (штативи) до фотоапаратів; зчитувачі штрихових кодів; бронежилети (жилети непробивні); вказівні буї; плати до інтегральних схем; хроматографи лабораторні; хронографи (прилади для записування часу); компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); комп'ютерні периферійні пристрої; програмний статок комп'ютерів записаний; оптичні конденсори; акустичні пристрої зв'язку; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); декомпресійні камери; плотери; підводні маски; електронні олівці (елементи дисплеїв); кодовані магнітні картки; факсимільні апарати; пожежні судна; інтерфейси до комп'ютерів; джукбокси (дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів); наколінники для робітників; регулятори освітлювання електричні; магнітні кодувальники; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; мікропроцесори; модеми; монітори (комп'ютерні складники); монітори (комп'ютерні програми); мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; оптичні диски; принтери до комп'ютерів; процесори (головні процесові блоки); зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); паски безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного споряддя; сканери (обладдя для обробляння інформації); детектори диму; транзистори (електроніка); рентгенограми, крім лікарських (медичних); муфти з'єднувальні до електричних кабелів (жильників); рахівниці; записники електронні; відповідачі телефонні; відеокамери; касетні програвачі (плеєри); програвачі (плеєри) компакт-дисків; діагностичні апарати нелікарські (немедичні); дисководи до комп'ютерів; електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла; електронні кишенькові перекладачі; електронні етикетки (налички) до товарів; протипожежні покриви; ліхтарі фотографічні; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); мірні ложки; ноутбуки (портативні комп'ютери); електронні оповіщальні дошки; калькулятори кишенькові; взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; поливальні протипожежні системи; пускові кабелі (жильники) до моторів; окуляри від сонця; табель-годинники (часореєструвальні пристрої); відеокасети; касети з відеоіграми; відеоекрани; відеотелефони; захисні окуляри для спорту; носові затискачі для пірнальників та плавців; захисні шоломи до спорту; електронні видання завантажні; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп'ютери); магніти декоративні; переносні телефони; килимки під комп'ютерні мишки; персональні стереопрогравачі; підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером; коаксіальні жильники (кабелі); волоконні оптичні жильники (кабелі); ковпачки захисні до штепсельних розеток; морські глибиноміри; електричні огорожі; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; наголовні навушники; баласти до освітлювальних пристроїв; радіопейджери (апарати особового радіовиклику); супутникові навігаційні пристрої; соленоїдні вентилі (електромагнітні перемикачі); запобіжники від перенапруги; рації переносні; покажчики напрямку вітру; світлопроменеві електронні покажчики; реанімаційні манекени (навчальні пристрої); регулятори апаратури для освітлювання сцени; піскові годинники; ДНК-чипи; програвачі дисків DVD; автоматичні касові машини (банкомати); світлофори (сигнальні пристрої); гарнітура для телефонів; азбестові щити для пожежників; шоломи для верхової їзди; одяг, призначений для лабораторій; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; транспондери; рингтони для мобільних телефонів завантажні; файли музичні завантажні; файли зображувальні завантажні; манекени для аварійних випробувань; центрифуги лабораторні; плати схем друкових (друкованих); флеш-накопичувачі USB; прилади навігаційні до системи глобального позиціонування; медіаплеєри портативні; ремінці до стільникових телефонів; світлопроменеві діоди (LED); тріоди; трансформатори підвищувальні; лептопи (портативні комп'ютери); пожежні шланги; сумки, призначені для портативних комп'ютерів; чохли на портативні комп'ютери; цифрові фоторамки; чашки Петрі; трубки Піто; стробоскопи; дорожні конуси (сигнальні); температурні індикаторні наклейки, крім призначених на лікарські (медичні) потреби; прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні; пристрої для читання електронних книжок; смартфони; барвильні картриджі незаправлені до принтерів та фотокопіювальних апаратів; радіо-няня (пристрої для пильнування за немовлятами); відео-няня (відеопристрої для пильнування за немовлятами); світлозахисні бленди до об'єктивів; планшетні комп'ютери; картки-ключі кодовані; 3D-окуляри; карти пам'яті до відеоігрових пристроїв; захисні рукавиці; захисні окуляри; стабілізатори напруги, в тому числі релейні стабілізатори та сервопривідні стабілізатори; зарядні пристрої; пускозарядні пристрої 

Кл.17:

Ізоляційні матеріали; конопатильні матеріали; матеріали для герметизації щілин; супердифузіонні мембрани (ізоляційні) 

Схожі торговельні марки