Свідоцтво на торговельну марку № 89604 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 89604 (заявка m200700829): ehtepa; ентера; енерго
(111)
Номер свідоцтва
89604
(210)
Номер заявки
m200700829
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
29.09.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.01.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
23.01.2027
(220)
Дата подання заявки
23.01.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2008, бюл. № 6/2008
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Приватне підприємство «Графіка»;
Вул. Предславинська, 21/23, кв. 14, м. Київ, 150, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Будівельне ізолювання; будівельне наглядання; відновлювання устатковання,; верстатів,; повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання і лагодження електроприладів; інформування щодо лагодження; інформування щодо споруджування; чищення і лагодження котлів парових; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; лагодження насосів (помп); встановлювання і лагодження опалювального устатковання; встановлювання і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; споруджування, встановлювання і лагодження теплопунктів 

Кл.42:

Будівельне проектування; вивчання технічних проектів; експертування; інжиніринг; проектування опалювальних систем 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 235477 (заявка m201715786): енера; ehepa
*235477 m201715786