Свідоцтво на торговельну марку № 308451 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308451 (заявка m201916896): macchiato
(111)
Номер свідоцтва
308451
(210)
Номер заявки
m201916896
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.07.2029
(220)
Дата подання заявки
04.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Бурканов Андрій Вікторович;
Вул. Генерала Шаповала, ###, кв. ###, м. Київ, 03035 (UA)

(732)
Власники

Бурканов Андрій Вікторович;
Вул. Генерала Шаповала, ###, кв. ###, м. Київ, 03035 (UA)

(750)
Адреса для листування

Бурканов Андрій Вікторович;
Вул. Генерала Шаповала, ###, кв. ###, м. Київ, 03035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих за запитом; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 274778 (заявка m201809900): macchiato coffee; м; sapore squisito dei chicchi di caffe di prima scelta, lavorati con cura e di qualita insuperabile; i chicchi vengono raccolti dalle migliori piantagioni di caffe del mondo
*274778 m201809900
Свідоцтво торговельну марку № 208388 (заявка m201406366): caffe latte; macchiato; espresso; americano; cappuccino; amor; bon bon; del kafe
*208388 m201406366
SAVIO MACCHINE TESSILI
LA MACCHINA MERAVIGLIOSA