Свідоцтво на торговельну марку № 323237 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323237 (заявка m202026744): нехай палає пропан-бутан
(111)
Номер свідоцтва
323237
(210)
Номер заявки
m202026744
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.12.2030
(220)
Дата подання заявки
15.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
24.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; блакитний;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОНОМГАЗ»;
Дніпровська набережна, ###, оф. ###, м. Київ, 02132 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОНОМГАЗ»;
Дніпровська набережна, ###, оф. ###, м. Київ, 02132 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кравчук Анна Борисівна;
А/с 211, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги щодо роздрібного продажу палива, пального, паливного газу, нафтового газу, газу скрапленого (палива), добавок нехімічних до моторного палива, вмістин металевих для стисненого газу або скрапленого повітря, будівельних конструкцій металевих, будівельних матеріалів металевих, вмістищ металевих, контейнерів металевих (для зберігання, перевезення), труб металевих, з'єднувальних деталей для труб металевих, аерометрів, антен, апаратів для обробляння інформації; послуги щодо роздрібного продажу апаратів навігаційних для системи глобального позиціонування (GPS), газоаналізаторів, газометрів (вимірювальних інструментів), денсиметрів, комп'ютерного програмного забезпечення записаного, комп'ютерних програм записаних, комп'ютерних програм оперативного обслуговування записаних, комп'ютерних програмних платформ записаних або завантажних, покажчиків кількості, покажчиків рівня бензину, покажчиків рівня води, покажчиків рівня пального; послуги щодо роздрібного продажу прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення завантажних, радіологічних апаратів на промислові потреби, розподільних коробок, пультів і щитів (електрики), температурних індикаторів, файлів зображувальних завантажних, вентиляційного (кондиціювального) устатковання і апаратів, випарників, водонагрівачів, газових запальників, газоочисників (частин газового устатковання), грилів, запобіжних пристроїв для водяних або газових апаратів та труб; послуги щодо роздрібного продажу клапанів для регулювання рівня у вмістищах, нагрівальних елементів, опалювального устатковання, опалювальних апаратів електричних, опалювальних апаратів на твердому, рідкому або газовому паливі, опалювальних котлів, пальників рідкого палива, регенераторів тепла, регулювальних пристроїв для водяного або газового устатковання та труб; послуги щодо роздрібного продажу регулювальних та запобіжних пристроїв для водогінних і газових апаратів, регулювальних та запобіжних пристроїв для газопроводів, регуляторів тяги (опалювання), труб котлів для опалювального устатковання, устатковання для виробляння пари, фрикційних запальників для запалювання газу; послуги щодо оптового продажу палива, пального, паливного газу, нафтового газу, газу скрапленого (палива), добавок нехімічних до моторного палива, вмістин металевих для стисненого газу або скрапленого повітря, будівельних конструкцій металевих, будівельних матеріалів металевих, вмістищ металевих, контейнерів металевих (для зберігання, перевезення), труб металевих, з'єднувальних деталей для труб металевих, аерометрів, антен, апаратів для обробляння інформації; послуги щодо оптового продажу апаратів навігаційних для системи глобального позиціонування (GPS), газоаналізаторів, газометрів (вимірювальних інструментів), денсиметрів, комп'ютерного програмного забезпечення записаного, комп'ютерних програм записаних, комп'ютерних програм оперативного обслуговування записаних, комп'ютерних програмних платформ записаних або завантажних, покажчиків кількості, покажчиків рівня бензину, покажчиків рівня води, покажчиків рівня пального; послуги щодо оптового продажу прикладних програм комп'ютерного програмного забезпечення завантажних, радіологічних апаратів на промислові потреби, розподільних коробок, пультів і щитів (електрики), температурних індикаторів, файлів зображувальних завантажних, вентиляційного (кондиціювального) устатковання і апаратів, випарників, водонагрівачів, газових запальників, газоочисників (частин газового устатковання), грилів, запобіжних пристроїв для водяних або газових апаратів та труб; послуги щодо оптового продажу клапанів для регулювання рівня у вмістищах, нагрівальних елементів, опалювального устатковання, опалювальних апаратів електричних, опалювальних апаратів на твердому, рідкому або газовому паливі, опалювальних котлів, пальників рідкого палива, регенераторів тепла, регулювальних пристроїв для водяного або газового устатковання та труб; послуги щодо оптового продажу регулювальних та запобіжних пристроїв для водогінних і газових апаратів, регулювальних та запобіжних пристроїв для газопроводів, регуляторів тяги (опалювання), труб котлів для опалювального устатковання, устатковання для виробляння пари, фрикційних запальників для запалювання газу; послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги щодо комерційного посередництва; послуги рекламних агентств; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти ці послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах. 

Інші торговельні марки цього власника