Свідоцтво на торговельну марку № 299511 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299511 (заявка m201917634): коло
(111)
Номер свідоцтва
299511
(210)
Номер заявки
m201917634
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.07.2029
(220)
Дата подання заявки
08.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

БІ.ВІ. ЕТЕРНІТІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (B.V. ETERNITY HOLDINGS LIMITED);
30 Карпенісіу, 1077 Нікосія, Кіпр (30 Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cyprus) (CY)

(732)
Власники

БІ.ВІ. ЕТЕРНІТІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (B.V. ETERNITY HOLDINGS LIMITED);
30 Карпенісіу, 1077 Нікосія, Кіпр (30 Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cyprus) (CY)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аудіо-, відео- і фоторекламування; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; банерне рекламування в мережі Інтернет; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та в здійсненні вибору серед надавачів послуг; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; створювання рекламних матеріалів для телебачення та інтернету; знімання комерційних відео-, іміджевих та корпоративних фільмів на рекламні потреби; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та реклами; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів і розміщування рекламно-інформаційних матеріалів, в тому числі в мережі Інтернет; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, фестивалів, майстер-класів, опитувань, конкурсів та презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; підбирання персоналу; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з імпорту-експорту різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту продовольчих і непродовольчих товарів,; (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в торговельних закладах,; місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти ці послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам для інших в режимі он-лайн; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних, культурних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів та презентацій; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.39:

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автомобільне перевезення; брокерські послуги з фрахтування; вантажні перевезення (перевезення товарів суднами); доставляння квітів; доставляння повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замовлення; забезпечування інформацією щодо доставляння товарів, посилок, вантажів, в тому числі відстежування їх проходження від пункту відправляння до пункту отримання; завантажувально-розвантажувальні роботи; захищене перевезення цінностей; зберігання на складах; зберігання; зберігання товарів, які потребують спеціального температурного режиму; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання; інформування щодо перевезення; логістика складська; логістика транспортна; логістичні послуги щодо зберігання продовольчих товарів; морське перевезення; навігаційні послуги; наповнювання торговельних автоматів; обгортання товарів; орендування складів; орендування складських площ; орендування місць для паркування вантажних автомобілів; перевезення броньованими автомобілями; перевезення вантажними автомобілями; перенесення вантажу; перепакування товарів; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; послуги з інформаційного моніторингу вантажів (логістика транспортна); послуги з короткострокового прокату автомобілів; послуги з перевезення під час переїзду; послуги з розливання у пляшки; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); послуги служби доставки; послуги суднових брокерів; послуги холодильно-логістичних комплексів; послуги шоферів; послуги щодо відстежування вантажів, посилок, багажу за допомогою мережі Інтернет; послуги щодо стрейчування, стикерування, маркування та зважування товарів (пакування і зберігання товарів); прокат автомобілів; прокат електричних шаф для вина; прокат камер для заморожених харчів; прокат контейнерів для зберігання; прокат морозильних камер; прокат навігаційних систем; прокат складської техніки; прокат транспортних засобів; прокат холодильників; розвантажування вантажів; термінове доставляння вантажів по Україні та за її межами; транспортне експедирування; упаковування подарунків; фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях; фрахтування 

Кл.43:

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим житлом; забезпечування устаткованням для наметового табору; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; надавання інформації та порад стосовно приготування страв; орендування приміщень для зустрічей; орендування приміщень для проведення свят, весіль, банкетів, фуршетів, вечірок, ювілеїв, урочистостей, днів народжень, розважальних і корпоративних заходів; орендування тимчасового житла; послуги агентств із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); попереднє замовляння місць в барах, кафе, ресторанах; послуги барів; послуги готелів; послуги дитячих ясел; послуги закладів громадського харчування; послуги їдалень; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги мотелів; послуги пабів; послуги пансіонатів; послуги перемісних пунктів громадського харчування; послуги персонального шеф-кухаря; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги ресторанів японської кухні; послуги ресторанів, що спеціалізуються на стравах з локшини удон та соба; послуги снек-барів; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); послуги туристичних баз; послуги щодо приготування різноманітних страв та напоїв і доставляння їх споживачам; прикрашання кондитерських виробів; прикрашання харчових продуктів; прокат диспенсерів для питної води; прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; прокат освітлювальної апаратури; прокат пересувних будівель; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; служби прийому для тимчасового розміщування (керування прибуттям та відправленням); створювання композицій з харчових продуктів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 259085 (заявка m201715912): продукти коло дому
*259085 m201715912
Свідоцтво торговельну марку № 262776 (заявка m201715910): магазин коло тебе
*262776 m201715910
Свідоцтво торговельну марку № 259084 (заявка m201715906)
*259084 m201715906

Схожі торговельні марки