Свідоцтво на знак № 199560 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 199560 (заявка m201401486): imt; infinite money transfer; імт
(111)
Номер свідоцтва
199560
(210)
Номер заявки
m201401486
(151)
Дата реєстрації знака
25.05.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
04.02.2024
(220)
Дата подання заявки
04.02.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.05.2015, бюл. № 10/2015
(731)
Заявники

Львов Андрій Ігорович;
Вул. Яблунева, 258, м. Вишгород, Київська обл., 73000 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК";
Вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ, 01133 (UA)

(740)
Довірена особа

Грушанський Олександр Андрійович;
Вул. Яценка, 6-а, к.72, м. Запоріжжя, 69005

(750)
Адреса для листування

Патентно-інноваційний центр "Грако" Грушанський О.А.;
Вул. Яценка, 6-а, к. 72, м. Запоріжжя, 69005 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; агентства вертання боргів; брокерські послуги на фондовому ринку; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; податкове експертування; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; фінансове консультування; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) на виплат (в кредит); агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; послуги щодо опікунства; оцінювання антикваріату; фінансове оцінювання вовни; оцінювання коштовностей; фінансове оцінювання лісу на пні; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; фінансове оцінювання (страхування, банківських операцій, нерухомого майна); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; зберігання у сейфах; страхове інформування; страхове посередництво; послуги фахівців із страхування; факторингові операції; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансове доброчинство; фінансове інформування; фінансове керування; фінансування; фонди взаємодопомоги; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 65377 (заявка m200511845): industrialbank
*65377 m200511845
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 65376 (заявка m200511844): индустриалбанк
*65376 m200511844
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 263869 (заявка m201720695): індустріал24; індустріал 24
*263869 m201720695
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 257558 (заявка m201713395)
*257558 m201713395
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 263881 (заявка m201720769): industrial24; industrial 24
*263881 m201720769
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 65378 (заявка m200511846): індустріалбанк
*65378 m200511846
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 14545 (заявка 96051101)
*14545 96051101
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 199561 (заявка m201401488): we made it infinite
*199561 m201401488