Свідоцтво на торговельну марку № 302246 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302246 (заявка m202024579): анкор теплоэнерго; ahkop
(111)
Номер свідоцтва
302246
(210)
Номер заявки
m202024579
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.11.2030
(220)
Дата подання заявки
20.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
15.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; синій; червоний; темно-червоний; сірий;

(731)
Заявники

Приватна науково-виробнича фірма «АНКОР-ТЕПЛОЕНЕРГО»;
Вул. Киргизька, 19, м. Харків, Харківська обл., 61105, Україна (UA)

(732)
Власники

Приватна науково-виробнича фірма «АНКОР-ТЕПЛОЕНЕРГО»;
Вул. Киргизька, 19, м. Харків, Харківська обл., 61105, Україна (UA)

(740)
Довірена особа

Михайлюк Ганна Валентинівна (№ 184);
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Промивальні машини; теплообмінники (частини машин); пароперегрівники; водонагрівачі, що є частинами машин 

Кл.11:

Апарати та устатковання для нагрівання, охолоджування, виробляння пари, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; апарати для охолоджування напоїв; апарати для охолоджування повітря; апарати для очищання газу; водонагрівачі; калорифери; пастеризатори; теплообмінники, крім частин машин; устатковання для охолоджування води; устатковання для охолоджування молока; устатковання для охолоджування рідин; апарати для фільтрування води; апарати та устатковання для підігрівання підлоги 

Кл.35:

Розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі,; за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; в тому числі через вебсайти або програми телемагазинів; сприяння продажам для інших; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; пошукова оптимізація для сприяння продажам; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); аукціонний продаж; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги імпортно-експортних агентств; розповсюджування зразків; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів 

Кл.37:

Послуги із встановлювання і ремонтування; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302245 (заявка m202024569): ahkop; анкор теплоенерго
*302245 m202024569
Свідоцтво торговельну марку № 138625 (заявка m201002897): анкор теплоэнерго; ат; ahkop; at
*138625 m201002897