Свідоцтво на торговельну марку № 321862 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 321862 (заявка m202115669): супер босс
(111)
Номер свідоцтва
321862
(210)
Номер заявки
m202115669
(151)
Дата реєстрації знака
06.07.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.06.2031
(220)
Дата подання заявки
30.06.2021
(441)
Дата публікації заявки
10.09.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
06.07.2022, бюл. № 27/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

рожевий; синій;

(731)
Заявники

АУЛІМ ЛТД (AULIM LTD);
Ріга Ферайоу, 7-9, Лізантіа Корт, Флет/Оффіс 310, Агіоі Омологітес, 1087, Нікосія, Кіпр (Riga Feraiou, 7-9, Lizantia Court, Flat/Office 310, Agiоi Omologites, 1087, Nicosia, Cyprus) (CY)

(732)
Власники

АУЛІМ ЛТД (AULIM LTD);
Ріга Ферайоу, 7-9, Лізантіа Корт, Флет/Оффіс 310, Агіоі Омологітес, 1087, Нікосія, Кіпр (Riga Feraiou, 7-9, Lizantia Court, Flat/Office 310, Agiоi Omologites, 1087, Nicosia, Cyprus) (CY)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Бондаренко Дмитро Геннадійович (№ 267);
Вул. Малиновського, 25 Б, кв. 17, м. Київ, 04210

(750)
Адреса для листування

Бондаренко Д. Г.;
Вул. Малиновського, 25 Б, кв. 17, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; забезпечування устаткованням для казино (азартних ігор); замовляння квитків на видовища; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; навчання з передавання ноу-хау; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування спортивних змагань; освітні послуги; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги залів ігрових автоматів; послуги щодо азартних ігор; послуги щодо азартних ігор, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; практичне навчання (демонстрування); прокат ігрового обладнання; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування текстів, крім рекламних; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; хронометраж спортивних подій. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 316170 (заявка m202115662): super boss
*316170 m202115662