Свідоцтво на торговельну марку № 301635 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301635 (заявка m201812141): rhino
(111)
Номер свідоцтва
301635
(210)
Номер заявки
m201812141
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.05.2028
(220)
Дата подання заявки
23.05.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Воротинцев Андрій Олександрович;
Вул. Данилевського, 17, кв. 107, м. Харків, 61058 (UA)

(732)
Власники

Воротинцев Андрій Олександрович;
Вул. Данилевського, 17, кв. 107, м. Харків, 61058 (UA)

(740)
Довірена особа

Новосельцев Ілля Ігорович (№ 398);
Печерський узвіз, 17, кв. 10, м. Київ, 01011

(750)
Адреса для листування

Новосельцев Ілля Ігорович;
Печерський узвіз, 17, кв. 10, м. Київ, 01011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Апарати для механічного обробляння; вакуумні насоси (машини); генератори аварійного живлення; генератори змінного струму; генератори постійного струму; генератори постійного струму для велосипедів; генератори струму; електричні зварювальні апарати; електроди для зварювальних машин; електродугові зварювальні апарати; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродугові різальні апарати; зварювальні апарати газові; зварювальні машини електричні; компресори (машини); лампи паяльні газові; металообробні верстати; мийні апарати; насоси (частини машин і двигунів); паяльники газові; паяльники електричні; паяльні апарати газові; паяльні апарати електричні; паяльні газові трубки; паяльні лампи; редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); різальні верстати; різальні інструменти (частини машин); різальні машини; різці (частини машин); роботи промислові; розливальні машини; ручні інструменти, крім інструментів з ручним приводом 

Кл.9:

Акумулятори електричні; анодні батареї; апарати електричні для дистанційного запалювання; банки акумуляторів електричних; вилки штепсельні; гальванічні батареї; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; електричні адаптери; інвертори (електрика); зарядні пристрої для акумуляторних батарей; зарядні пристрої для електричних батарей; зарядні станції для електричних транспортних засобів; засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків; захисні маски; захисні шоломи; захисні шоломи для спорту; костюми для захисту від вогню 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 264422 (заявка m201822766): megatec; mega tec; тес
*264422 m201822766
Свідоцтво торговельну марку № 283236 (заявка m201824679): hugong
*283236 m201824679
Свідоцтво торговельну марку № 281684 (заявка m201913087): megatec; mega tec
*281684 m201913087
Свідоцтво торговельну марку № 171091 (заявка m201206878): welding planet; wp
*171091 m201206878
Свідоцтво торговельну марку № 260811 (заявка m201721867): twinkle
*260811 m201721867
Свідоцтво торговельну марку № 234690 (заявка m201701886): gradient
*234690 m201701886
Свідоцтво торговельну марку № 120982 (заявка m200815774): gradient; cradient
*120982 m200815774

Схожі торговельні марки