Свідоцтво на торговельну марку № 224196 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 224196 (заявка m201514487): universum; tax&legal
(111)
Номер свідоцтва
224196
(210)
Номер заявки
m201514487
(151)
Дата реєстрації знака
27.03.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.08.2025
(220)
Дата подання заявки
28.08.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.03.2017, бюл. № 6/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; голубий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Пацерка Руслан Дмитрович;
Вул. Голосіївська, 13 Б, кв. 602, м. Київ, 03039

(750)
Адреса для листування

Пацерка Руслан Дмитрович;
Просп. Червонозоряний, 119, літ. Х, оф. 45, м. Київ, 03039 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; агентства працевлаштування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; вивчання ринку; готування податкових декларацій; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошукова оптимізація; психологічне тестування для відбирання персоналу; складання звітів про стан рахунків; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; бюро кредитних історій; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; колекторські агентства; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; митно-брокерські послуги; оцінювання у сфері оподаткування; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги взаємних фондів; послуги за дебетовими картками; послуги за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансові послуги; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 

Кл.41:

Викладання; освітні послуги; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; екзаменування у навчанні; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних 

Кл.45:

Консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги щодо позасудового вирішення спорів; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; управління авторськими правами